Scroll Top
Pieni¹dze - euro i z³otówki

Fot.PAP/Lech Muszyński

Fot.PAP/Lech Muszyński

2,4 mld euro dla Lubelszczyzny; pierwsze konkursy w I kwartale 2023 roku

Ponad 2,4 mld euro przewiduje program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027; to drugie pod względem wysokości wsparcie dla polskiego regionu.

To program szyty na miarę województwa – ocenił marszałek Jarosław Stawiarski. Pierwsze konkursy mają ruszyć w I kwartale 2023 roku.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała podczas briefingu, że proces negocjacji programu był bardzo trudny, Komisja Europejska negocjowała twardo, ale wiele rzeczy udało się przedyskutować i wynegocjować. – Pomimo tego, że pewnie nie na wszystko udało się uzyskać zgodę KE, to dzisiaj możemy mówić o ogromnym sukcesie – oceniła.

Wiceszefowa MFiPR przytoczyła szacunki, z których wynika, że w perspektywie finansowej 2014-2020 Lubelszczyzna pozyskała 21 mld zł na różnego rodzaju inwestycje, z czego połowa pochodziła z budżetu programu regionalnego, a druga połowa to środki krajowe. – Województwo lubelskie jest drugim regionem w Polsce, który tak aktywnie korzysta ze środków europejskich i tak aktywnie te środki inwestuje i wykorzystuje – stwierdziła.

Lucie Žáčková z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE powiedziała, że program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego jest drugim największym polskim programem, jeśli chodzi o wysokość środków unijnych. – Spośród wyzwań, z którymi boryka się Lubelszczyzna, należy wymienić przede wszystkim poziom PKB, który wynosi 52 proc. średniej unijnej, względnie niski poziom innowacyjności, a także pewne negatywne zjawiska na rynku pracy, takie jak mniejsza aktywność kobiet czy dostępność tego rynku dla osób z niepełnosprawnościami – powiedziała. Jako kolejny problem wymieniła odpływ zdolnej młodzieży. W najbliższych latach – wskazała Žáčková – region będzie się mierzył także z integracją uchodźców z Ukrainy.

Marszałek województwa Jarosław Stawiarski stwierdził, że program jest „szyty na miarę województwa”, które nadal jest traktowane przez KE jako region peryferyjny. Zdaniem marszałka Lubelszczyzna, razem z Podkarpaciem i Podlasiem, powinna być traktowana jako region preferowany. – Nam trzeba więcej pieniędzy i KE stanęła na wysokości zadania. Relatywnie mamy więcej pieniędzy niż inne regiony lepiej rozwinięte w Polsce – ocenił.

Dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Anna Brzyska powiedziała, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych, które są niezbędne, aby uruchomić konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie. Uruchomienie pierwszego konkursu zapowiedziała na pierwszy kwartał 2023 roku.

Jak podała, przedstawiciele wszystkich gmin zostali przeszkoleni i są przygotowani do składania wniosków aplikacyjnych dotyczących zintegrowanych inwestycji terytorialnych, jakimi są programy rewitalizacyjne.

24 listopada Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dokument szczegółowo określa zasady wydatkowania ponad 2,4 mld euro przeznaczonych dla regionu (o 170 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej 2014-2020), z czego ponad 1,7 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponad 700 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!