Scroll Top
dziecko ze skarbonką

Wydatki państwa na świadczenie wychowawcze będą z roku na rok mniejsze
Fot. Oleksandr Pidvalnyi z Pixabay

Wydatki państwa na świadczenie wychowawcze będą z roku na rok mniejsze
Fot. Oleksandr Pidvalnyi z Pixabay

800 plus z roku na rok będzie kosztować coraz mniej

To zaskakujące dla krytyków tej pomocy państwa – podniesienie wysokości świadczenia tylko w 2024 roku spowoduje wzrost wydatków, potem będą one co roku spadać.

Przeciwnicy 500 plus (od stycznia – 800 plus) podnoszą często, że wydatki na to świadczenie to ciężar dla budżetu państwa. Jak się okazuje – wydatki te do budżetu wracają w postaci ożywienia na rynku. I wcale nie będą rosły po podwyższeniu świadczenia.

Mniej matek, mniej dzieci

W I kwartale 2023 roku ze świadczenia korzystało 6,7 mln dzieci. W 2024 roku ma to być 6 668 tys., a potem co roku coraz mniej: 6 568, 6 436, 6 295, 6 156, 6 035 tys. W tym założeniu uwzględniono spadek liczby urodzeń przy zastosowaniu proporcjonalnego spadku, jak w liczbie kobiet w wieku 18–49 lat (obliczenia w oparciu o dane GUS o liczbie osób wg wieku, płci wg stanu na 31 grudnia 2022 r.).

Na podstawie danych z realizacji świadczeń wychowawczych przyjęto, że ze wsparcia korzysta 97,87% dzieci w populacji 0–17 lat (obliczenia w oparciu o dane GUS o liczbie osób wg wieku, płci wg stanu na 31 grudnia 2022 r.).

Spadek liczby dzieci spowoduje, że wydatki na świadczenie będą spadać.

Mniejsze wydatki

Jak wyliczono, koszt wprowadzenia zmian spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 24 mld zł w 2024 r., przy czym w kolejnych latach jest zakładany spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0–17 lat, wynikającą ze zmniejszającej się liczby urodzeń i wchodzeniem w dorosłość znacznie liczniejszych roczników.

Wydatki wyniosą więc w kolejnych latach (w mln zł): 23 643,3;  23 169,7; 22160; 19989,1.

W styczniu może być trudniej

Nowa wysokość świadczenia będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2024 r. Jak zaznaczono jednak, uwzględniając skalę programu „Rodzina 500+” i bardzo dużą liczbę jego świadczeniobiorców, zachodzi konieczność wprowadzania regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

W związku z tym wypłata przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości 800 zł miesięcznie będzie mogła nastąpić nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r. Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł były dokonywane na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r. dokonanej w styczniu 2024 r. – zaznaczono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!