Scroll Top
euro kable

Polska niezmiennie popiera skuteczną i sprawiedliwą transformację klimatyczną, która uwzględnia tempo rozwoju gospodarczego każdego z krajów, ale również stawia na kwestie społeczne.
Fot. Alexander Stein z Pixabay

Polska niezmiennie popiera skuteczną i sprawiedliwą transformację klimatyczną, która uwzględnia tempo rozwoju gospodarczego każdego z krajów, ale również stawia na kwestie społeczne.
Fot. Alexander Stein z Pixabay

Aktywny udział Polski w szczycie klimatyczno-energetycznym w Madrycie

Na zaproszenie Teresy Ribera Rodriguez, minister ds. Transformacji Ekologicznej i Wyzwań Demograficznych oraz dr Fatiha Birola, Dyrektora Wykonawczego Międzynarodowej Agencja Energetycznej, wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył w międzynarodowym szczycie ds. klimatu i energii.

Wydarzenie odbyło się 2 października 2023 r. w Madrycie.

– Polska niezmiennie popiera skuteczną i sprawiedliwą transformację klimatyczną, która uwzględnia tempo rozwoju gospodarczego każdego z krajów, ale również stawia na kwestie społeczne. Aspiracje i cele klimatyczne na rok 2025 r. są bardzo ambitne i nie możemy sprawić, aby społeczeństwo było narażone na zwiększone koszty związane z realizacją tych celów. Wdrażając cele klimatyczne, nie możemy pozwolić na obniżenie jakości życia obywateli – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Celem szczytu wysokiego szczebla było przede wszystkim podjęcie przygotowań do COP28 w Dubaju, w tym przekazanie globalnym decydentom silnego sygnału, że cel 1,5°C możliwy jest do osiągnięcia.

Ponadto spotkanie przyczyniło się do pierwszego globalnego podsumowania postępów działań, jakie zostały podjęte w celu osiągnięcia założeń Porozumienia paryskiego. Dodatkowym zadaniem wydarzenia było stworzenie platformy dialogu oraz wymiany stanowisk i indywidualnych krajowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także zapewnienie głosu sektora energetycznego w celu podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zmian klimatu w okresie poprzedzającym COP28, jak i w przyszłości na dalszym etapie realizacji celów klimatycznych.

– Inwestujemy w zeroemisyjną i przyjazną dla środowiska energetykę jądrową, która będzie stabilnym źródłem energii uzupełnianym przez odnawialne źródła energii. Konieczne w skutecznym dojściu do celu jest dla nas wytyczenie ram wsparcia, nie tylko finansowego, ale również przyjaznej i prostej legislacji. Musimy mieć ramy dalszych działań i kierunków, tak byśmy razem szli tą ścieżką. Potrzebujemy transparentności i spójnych działań oraz realizacji celów zgodnie z założeniami – podkreślił wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Podczas klimatyczno-energetycznego szczytu w Madrycie odbyły się sesje w udziałem tylko ministrów i sesja otwarta z udziałem przedstawicieli rządów, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, która była poświęcona przygotowaniu odpowiedzi na pytanie: Jak wspólnie dalej pracować nad sprawiedliwą transformacją energetyczną, aby utrzymać cel 1,5ºC? W trakcie sesji plenarnych ministrowie dyskutowali także nad efektywną dalszą współpracą na rzecz sprawiedliwej transformacji oraz możliwościami osiągnięcia globalnych celów w zakresie OZE. Tematem rozmów była też kontynuacja działań na rzecz efektywnej energetyki z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań gospodarczych.

 

Źródło informacji: MKiŚ; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!