Scroll Top
Siekierski

Minister podczas wystąpienia dotyczącego bankowości spółdzielczej (fot. MRiRW)

Minister podczas wystąpienia dotyczącego bankowości spółdzielczej (fot. MRiRW)

Banki spółdzielcze tradycja i nowoczesność

Minister Czesław Siekierski stwierdził, że wyzwania, które trzeba podjąć w dalszej transformacji gospodarki, a które dotyczą także banków spółdzielczych, związane są m.in. z przyspieszeniem rozwoju obserwowanym na rynkach wspólnym i światowym oraz postępem technologicznym.

We Wspólnej Polityce Rolnej będzie dochodziło do zwiększania udziału instrumentów finansowych, rynkowych, a ograniczania form bezpośredniego wsparcia. Myślę, że do tego też sektor bankowości spółdzielczej powinien się przygotowywać. Będziemy jako resort współpracować w tym zakresie – zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas dzisiejszego wystąpienia na Spotkaniu liderów technologii bankowej w sektorze spółdzielczym w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

 

Transformacja w sektorze banków spółdzielczych

– Ja sam jestem członkiem banku spółdzielczego. Uczestniczyłem w całym procesie przekształcenia sektora spółdzielczego od roku 1990, kierując fundacją, która zajmowała się procesem przygotowania Polski do integracji z Unią Europejską – powiedział szef resortu rolnictwa, podkreślając, że przeszedł przez wszystkie etapy procesu przemian w sektorze banków spółdzielczych, w tym przez etap łączenia w jeden poszczególnych mniejszych banków.

Minister Siekierski wspomniał sytuacje, gdy dana społeczność, kierując się patriotyzmem lokalnym, chciała zachować „swój bank”.

– To naturalne procesy, które następują i zapewne będą następowały w tym sektorze – stwierdził minister Siekierski.

Znaczenie bankowości spółdzielczej w procesie transformacji gospodarki

Minister wskazał, że znaczenie bankowości w procesie przemian, które dokonały się w Polsce przez ostatnich 20 lat, to zapewnianie wdrażania trudnych procesów transformacyjnych.

– Same banki też przechodziły transformację. Był to wyjątkowy okres – podkreślił minister, dodając, że łączenie tradycji z nowoczesnością jest szczególnie bliskie sektorowi banków spółdzielczych.

Wyzwania bankowości spółdzielczej

Minister Czesław Siekierski stwierdził, że wyzwania, które trzeba podjąć w dalszej transformacji gospodarki, a które dotyczą także banków spółdzielczych, związane są m.in. z przyspieszeniem rozwoju obserwowanym na rynkach wspólnym i światowym oraz postępem technologicznym.

– Wyzwania te trzeba przewidzieć i przygotować odpowiednie instrumenty i infrastrukturę, żeby sobie z nimi poradzić – podkreślił szef resortu rolnictwa.

– Gdy byłem członkiem Komisji Finansów Publicznych w minionej kadencji Sejmu RP, starałem się przybliżać problemy sektora polskiej bankowości w ogóle. Była wówczas tendencja przerzucania zbyt dużych obciążeń na ten sektor. W pewnym zakresie jest to zrozumiałe, ale przy zbyt dużym obciążeniu może przyczynić się do osłabienia tego ważnego obszaru, który kreuje przemiany w gospodarce – powiedział minister.

Minister Siekierski w kontekście wyzwań, z którymi mierzy się sektor bankowości spółdzielczej, nawiązał do dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej oraz do przemian na obszarach wiejskich.

– Postęp technologiczny i dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej wpłynęły na duże przekształcenia w bankowości spółdzielczej. Trzeba pamiętać o tym, że banki spółdzielcze są związane ze środowiskiem lokalnym – zauważył szef resortu rolnictwa, wskazując, że obecnie dochodzi do dużych zmian na obszarach wiejskich.

Jak przypomniał minister, zwiększa się liczba mieszkańców wsi, głównie tych położonych blisko dużych wsi, a na ścianie wschodniej następuje proces wyludniania się wsi. Pojawia się nowa grupa mieszkańców. Tylko 10 proc. mieszkańców wsi jest związanych z rolnictwem. Są też tacy, którzy powracają na wieś po kilku latach życia i pracy w mieście.

– Banki spółdzielcze muszą więc trafić ze swoją ofertą do wszystkich mieszkańców wsi – podkreślił minister Siekierski.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że sytuacja na Wschodzie uświadomiła nam, iż wojnę można prowadzić także poprzez atak na infrastrukturę krytyczną, do której należą energetyka i sektor bankowy.

– Ważne, aby przygotować się do wspomnianych wcześniej wyzwań, poprzez wcześniejsze zaplanowanie realizowanych działań i zapewnienie bezpieczeństwa – powiedział minister.

Bezpośrednie relacje z klientami

– Banki spółdzielcze zawsze były blisko swoich klientów. Klienci byli lokalni, znani, co uczyniło kontakty banku z klientami wyjątkowymi. Normalne jest, że obecnie klienci przenoszą się do internetu, wiele operacji jest już wykonywanych tą drogą. Pozostaje jednak pewna grupa klientów, którzy wolą utrzymać kontakt osobisty i tradycyjną formę załatwiania spraw na miejscu w banku – zauważył minister Siekierski i podkreślił, że niezły wynik finansowy banków spółdzielczych pozwala im na przeznaczenie większej ilości środków na inwestycje w infrastrukturę i w szkolenia, edukację – nie tylko pracowników banków, lecz także klientów.

– Trzeba pamiętać o tym, jak ważny jest kontakt z klientami i atmosfera panująca w relacjach klientów z bankiem, a dotyczy to zwłaszcza banków spółdzielczych. Ze względu na ich lokalny charakter i położenie bezpośredni kontakt z klientami może być łatwiej utrzymany – podkreślił minister.

Wsparcie gospodarstw rolnych

Minister Siekierski stwierdził, że potrzebne jest nowe podejście do transformacji gospodarczej, uwzględniające wymogi środowiskowe.

– Rozwój musi dokonywać się w sposób przyjazny dla środowiska, aby zatrzymać niekorzystne zmiany klimatyczne, zgodnie z wymogami Zielonego Ładu. To są określone koszty, które wszyscy będziemy musieli ponieść. Będziemy stawiać na biogospodarkę. To jest kierunek związany z ograniczeniem wykorzystywania zasobów i odzyskiwania ich – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister wskazał także, na obserwowane obecnie bardzo wyraźne procesy koncentracji w rolnictwie – coraz większą liczbę gospodarstw większych, rynkowych, towarowych, które są bardzo uzależnione od tego, co się dzieje na rynku.

– Małe gospodarstwo wielopokoleniowe, tradycyjne, czasem upadało przez dwa pokolenia. A to rynkowe, większe, tak samo jak każde przedsiębiorstwo – gdy dochodzi do „zatkania” rynku, traci płynność – zauważył szef resortu rolnictwa i zapowiedział, że rząd będzie chciał podjąć działania na rzecz także konsolidacji kredytów, żeby zapewnić takim gospodarstwom szansę spłaty ich zobowiązań. Jest również plan wprowadzenia systemu dopłat.

Minister Siekierskie zapowiedział, że we Wspólnej Polityce Rolnej będzie dochodziło do zwiększania udziału instrumentów finansowych, rynkowych, a ograniczania form bezpośredniego wsparcia.

– Myślę, że do tego też sektor bankowości spółdzielczej powinien się przygotowywać. Będziemy jako resort współpracować w tym zakresie – powiedział minister.

O wydarzeniu

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (FTBS) to konferencja, która co roku gromadzi ponad kilkuset uczestników: kadrę kierowniczą banków spółdzielczych w Polsce, zarządy firm doradczych i technologicznych współpracujących z bankami spółdzielczymi oraz przedstawicieli rządu.

Wydarzenie to jest okazją do merytorycznej dyskusji nad najważniejszymi problemami, perspektywami rozwoju i wyzwaniami w obszarze rozwiązań technologicznych dla sektora bankowości spółdzielczej. To także miejsce spotkań i dialogu sektora bankowości spółdzielczej z administracją.

Podczas tegorocznej konferencji organizatorzy szczególny nacisk położyli na tematykę związaną z cyberbezpieczeństwem.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!