Scroll Top
paczki banknotów euro

2 mld 379 mln zł na rozwój dróg wojewódzkich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

2 mld 379 mln zł na rozwój dróg wojewódzkich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Będzie więcej nowoczesnych dróg w Polsce Wschodniej

Województwa Polski Wschodniej – podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i regionalne mazowieckie otrzymają 2 mld 379 mln zł na rozwój dróg wojewódzkich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Celem inwestycji jest poprawa połączeń drogowych w regionie oraz lepsza łączność makroregionu z resztą kraju i Unią Europejską.

Dzisiaj w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisano pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a marszałkami województw umowy o dofinansowanie 9 projektów drogowych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W uroczystym podpisaniu umów wzięła udział minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

– W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej podpisujemy 9 umów na 9 inwestycji drogowych z 5 województwami. Projekty otrzymają dofinansowanie w 85 proc., w sumie jest to prawie 2,4 mld zł. To 214 km zmodernizowanych dróg i 17 km nowych dróg. To oznacza lepsze skomunikowanie w ramach regionu i z resztą kraju. To lepszy dostęp do usług, pracy i szkół – powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że w polityce rozwojowej kraju będą wdrażane trzy zasady: solidarności narodowej czyli wsparcia regionów, które najbardziej potrzebują impulsu rozwojowego; lepsza jakość życia dla wszystkich i konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej.

– Podpisane umowy są częścią programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który jest absolutnym priorytetem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Te województwa potrzebują wsparcia i to wsparcie dostaną – mówiła szefowa MFiPR. Podkreśliła, że w obecnej perspektywie finansowej UE do 2027 r. na program rozwoju Polski Wschodniej przeznaczono rekordowe 12 mld zł.

Rozbudowa dróg wojewódzkich w Polsce Wschodniej

Inwestycje będą dotyczyć budowy i przebudowy 9 dróg wojewódzkich w Polsce Wschodniej. Wartość projektów to blisko 2,8 miliarda złotych, z czego ponad 2,3 mld zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Celem inwestycji będzie stworzenie lepszej jakości połączeń do europejskiej sieci transportowej (TEN-T), ważnych węzłów logistycznych (przejść granicznych, terminali intermodalnych, węzłów kolejowych), a także ułatwienie przewozów publicznego transportu zbiorowego.

Inwestycje dotyczyć będą również budowy lub przebudowy obwodnic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości to konkretne korzyści dla mieszkańców regionu – poprawi się jakość ich życia, bezpieczeństwo oraz zmniejszy się emisja hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Inwestycje przyczynią się do poprawy połączeń drogowych na terenie Polski Wschodniej, a także lepszego powiązania makroregionu z resztą kraju i Unią Europejską. Będą miały pozytywny wpływ zarówno na przewozy towarowe, jak i osobowe. Wpłynie to na podniesienie konkurencyjności i ożywienie przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej, na poprawę dostępu do rynków pracy, edukacji i innych usług publicznych dla mieszkańców.

Nowe drogi w Polsce Wschodniej – wyniki naboru

W wyniku konkurencyjnego naboru projektów do dofinansowania wybrano 9 projektów na łączną kwotę 2 mld 799 mln zł. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 2 mld 379 mln zł. W poszczególnych województwach będą to:

  • Województwo mazowieckie – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku – kwota projektu: 579 mln 178 tys. zł, wkład UE: 492 mln 301 tys. zł;
  • Województwo podkarpackie – przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin-Cieszanów – kwota projektu: 258 mln 459 tys. zł, wartość UE: 219 mln 690 tys. zł;
  • Województwo podlaskie – Łomża-Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 – kwota projektu 298 mln 473 tys. zł, wkład UE: 253 mln 702 tys. zł; Juszkowy Gród-Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol – Siemianówka – budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – kwota projektu: 298 mln 657 tys. zł, wkład UE: 253 mln 859 tys. zł;
  • Województwo świętokrzyskie – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary- Starachowice – kwota projektu: 90 mln zł, wkład UE: 76,5 mln zł; Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 – kwota projektu: 71 mln 278 tys. zł, wkład UE: 60 mln 586 tys. zł; Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn – kwota projektu: 154 mln 106 tys. zł, wkład UE: 130 mln 990 tys. zł;
  • Województwo warmińsko-mazurskie – rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653 – kwota projektu: 745 mln 81 tys. zł, wkład UE: 633 mln 319 tys. zł; Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn – kwota projektu: 303 mln 977 tys. zł, 258 mln 381 tys. zł.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma służyć utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz regionalnym mazowieckim (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,64 mld euro.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!