Scroll Top
pociąg

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego zakłada m.in. rewitalizację linii kolejowej od Czerwonki do Ełku.
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego zakłada m.in. rewitalizację linii kolejowej od Czerwonki do Ełku.
Fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay

Bieszczady i Mazury wśród regionów, które zyskają dzięki nowym inwestycjom kolejowym

Wśród linii, które zostaną objęte pracami jest ta prowadzące przez serce Mazur (linia kolejowa nr 223) oraz pozwalająca dotrzeć w Bieszczady (linia kolejowa nr 108).

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Rada Ministrów 16 sierpnia 2023 r. przyjęła aktualizację Krajowego Programu Kolejowego. Otworzyło to drogę do realizacji kolejnych inwestycji w szlaki kolejowe na terenie całego kraju. Wśród linii, które zostaną objęte pracami jest ta prowadzące przez serce Mazur (linia kolejowa nr 223) oraz pozwalająca dotrzeć w Bieszczady (linia kolejowa nr 108).

— Nowy Krajowy Program Kolejowy pozwala na kontynuację ambitnych inwestycji na polskiej kolei. Budujemy bezpieczną, komfortową i przewidywalną polską kolej. Naszym celem jest dalszy wzrost liczby pasażerów pociągów w Polsce. Zapewniliśmy finansowanie dla budowy i odbudowy wielu szlaków kolejowych — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. — Obecnie w Polsce toczą się największe w historii inwestycje kolejowe: w linie kolejowe, stacje, dworce, tabor. Odtwarzamy zlikwidowane przed laty połączenia i linie kolejowe, realizując te zadania w ramach wielu programów, takich jak Krajowy Program Kolejowy czy Kolej Plus. Skuteczna odbudowa pozycji i prestiżu polskiej kolei, z jaką mamy do czynienia w Polsce od 8 lat, jest też dowodem na walkę rządu z wykluczeniem komunikacyjnym w każdym regionie kraju — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Trzeci szlak kolejowy z Olsztyna do Ełku do modernizacji

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego zakłada m.in. rewitalizację linii kolejowej nr 223. To obecnie nieużytkowany szlak kolejowy biegnący od Czerwonki w powiecie olsztyńskim, przez Mrągowo, Mikołajki i Orzysz, do Ełku. Jest to linia, która przebiega najbliżej jeziora Śniardwy i nazywana jest linią wiodącą przez serce Mazur. Inwestycja będzie miała na celu przywrócenie przejezdności linii kolejowej na całej jej długości, tak aby umożliwić wznowienie przewozów pasażerskich. W ramach projektu odbudowana zostanie infrastruktura pasażerska, która będzie dostosowana do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie połączeń pasażerskich m.in. do Mrągowa, Mikołajek czy Orzysza. Przywrócenie do ruchu linii 223 oznaczać będzie, że Olsztyn i Ełk będą połączone już nie dwiema, a trzema liniami kolejowymi.

Pozostałe dwie to linia nr 219 przebiegająca przez Szczytno i Pisz oraz linia nr 353 przez Korsze i Giżycko.

Szybciej pociągiem w Bieszczady

Przyjęcie przez rząd aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego oznacza również możliwość przeprowadzenia modernizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz.

Obecnie prowadzony jest proces przygotowania dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie decyzji administracyjnych dla inwestycji na tej linii. Zakończenie przygotowania dokumentacji projektowej przewidziano w IV kwartale 2023 r. Zakres projektu obejmuje modernizację linii kolejowej nr 108 na odcinku od Jasła do Nowego Zagórza: przebudowany zostanie układ torowy, obiekty inżynieryjne czeka przebudowa, remont lub budowa, przebudowane zostaną też stacje i przystanki osobowe, powstaną także nowe przystanki.

Obecnie zaplanowano realizację robót w perspektywie finansowej 2021–2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FE PW). Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!