Scroll Top
dom zieleń Fot. Valentina Zotova z Pixabay

Ceny domów wzrosły ponad dwukrotnie w 7 krajach UE od 2010 r.
Fot. Valentina Zotova z Pixabay

Ceny domów wzrosły ponad dwukrotnie w 7 krajach UE od 2010 r.
Fot. Valentina Zotova z Pixabay

Ceny domów i czynsze w całej UE wzrosły między IV kw. 2023 r. a I kw. 2024 r.

W pierwszym kwartale 2024 r. ceny nieruchomości w UE wzrosły o 0,4%, a czynsze o 0,9% w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. ceny domów w UE wzrosły o 1,3%, a czynsze o 3,0%.

Informacje te pochodzą z danych o cenach domów i czynszach opublikowanych dziś przez Eurostat.

Ceny domów i czynsze w UE podążały podobnym schematem między 2010 r. a drugim kwartałem 2011 r., ale obecnie ewoluują inaczej. Podczas gdy czynsze stale rosły od tego czasu aż do drugiego kwartału 2023 r., ceny domów podążały innym schematem, w tym odnotowywano spadki i szybsze wzrosty.

Po gwałtownym spadku między drugim kwartałem 2011 r. a pierwszym kwartałem 2013 r. ceny domów pozostały mniej więcej stabilne w latach 2013–2014. Na początku 2015 r. nastąpił gwałtowny wzrost, a ceny domów rosły szybciej niż czynsze do trzeciego kwartału 2022 r. Od czwartego kwartału 2022 r. ceny domów spadały przez 2 kwartały z rzędu, po czym ponownie wzrosły w drugim i trzecim kwartale 2023 r. Nieznaczny spadek nastąpił w czwartym kwartale 2023 r., po czym nastąpił kolejny wzrost w pierwszym kwartale 2024 r.

 

Ceny domów wzrosły ponad dwukrotnie w 7 krajach UE od 2010 r.

Między 2010 r. a pierwszym kwartałem 2024 r. ceny nieruchomości w UE wzrosły o 49%, a czynsze o 24%.

Ceny domów i czynsze, zmiana między 2010 a Q1 2024, %.

Porównując pierwszy kwartał 2024 r. z 2010 r., wśród krajów UE, dla których dostępne są dane, ceny domów wzrosły bardziej niż czynsze w 20 krajach. Ceny domów wzrosły ponad dwukrotnie w Estonii (+223%), na Węgrzech (+207%), Litwie (+170%), Łotwie (+140%), w Czechach (+125%), Austrii (+108%) i Luksemburgu (+101%). Spadki zaobserwowano we Włoszech (-8%) i na Cyprze (-1,2%).

Czynsze wzrosły w 26 krajach UE, przy czym największe wzrosty odnotowano w Estonii (+201%), na Litwie (+174%) i w Irlandii (+104%). Jedyny spadek cen czynszów odnotowano w Grecji (-19%).

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Eurostatu

Posty powiązane

error: Content is protected !!