Scroll Top
niemowlę

Z nowych rozwiązań rodzice będą mogli skorzystać od 1 października 2024 r.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Z nowych rozwiązań rodzice będą mogli skorzystać od 1 października 2024 r.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

CIS: Senat poparł ustawę „Aktywny rodzic”

23 maja br. Senat poparł ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

Za jej przyjęciem bez poprawek głosowało 85 senatorów, 1 był przeciw.

Ustawa przewiduje wprowadzenie 3 świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe) wyniesie 1500 zł miesięcznie – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami 1900 zł – w okresie od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. W ramach tego świadczenia rodzice będą mogli m.in. sfinansować opiekę sprawowaną przez nianię czy babcię. Jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie z nianią lub babcią umowy uaktywniającej, to składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane przez państwo do wysokości podstawy nie wyższej niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” zastąpi obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna i wyniesie maksymalnie 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli skorzystać z dwóch wyżej opisanych świadczeń. Wyniesie ono 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Z nowych rozwiązań rodzice będą mogli skorzystać od 1 października 2024 r.

 

Źródło informacji: CIS; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!