Scroll Top
dziecko zakupy

Liczba dzieci objętych wsparciem wzrosła z 2 mln w 2015 r. do 7 mln.
Fot. Arsen Lopes z Pixabay

Liczba dzieci objętych wsparciem wzrosła z 2 mln w 2015 r. do 7 mln.
Fot. Arsen Lopes z Pixabay

Co lepsze: świadczenie rodzinne czy 500 plus?

Przeciętne miesięczne wsparcie na dziecko w rodzinie wzrosło ze 148 zł w 2015 r. do 541 zł w 2022 r., a liczba dzieci objętych wsparciem wzrosła z 2 mln do 7 mln.

Posłowie pytali w Sejmie o przyczyny braku weryfikacji w roku bieżącym progów dochodowych, które obowiązują przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych.

Czytaj też:

Jakie są progi dochodu, pozwalające ubiegać się o pomoc społeczną?

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt przyznała, że kwoty kryteriów rzeczywiście podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem – to jest też ważne – wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, a próg wsparcia bada Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

– Co to oznacza? To oznacza, że kwoty tych kryteriów nie są waloryzowane w sposób obligatoryjny, tylko są określane przez sytuację ekonomiczną i materialną rodzin. Zgodnie z tymi przepisami wysokość kwot kryterium dochodowego podlega procedurze weryfikacji, która – tu podkreślam – nie oznacza obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot – mówiła i wyjaśniła: – W ramach tej weryfikacji w 2021 r. ze względu na to, że rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził dodatkowe świadczenie – mówimy tutaj o rodzinnym kapitale opiekuńczym, a więc to dodatkowy element, kolejny element w zakresie wsparcia finansowego rodzin – Rada Ministrów podjęła decyzję o utrzymaniu wysokości kwot ww. kryteriów dochodowych i świadczeń rodzinnych na dotychczasowym poziomie.

Najbliższa ustawowa weryfikacja kwot tych świadczeń jest zaplanowana na 2024 r.

Kwoty wypłacanych świadczeń – 500 plus i kapitału opiekuńczego – „są nieporównywalne, są to kwoty bez precedensu w porównaniu z wszelkimi waloryzacjami świadczeń” – zaznaczyła wiceminister i dodała, że spadła stopa procentowa ubóstwa.

– Warto zauważyć, że skrajne ubóstwo wśród dzieci w wieku od momentu urodzenia do 17. roku życia obniżyło się z 9% w 2015 r. do 5,7% w 2022 r. Przeciętne miesięczne wsparcie na dziecko w rodzinie wzrosło ze 148 zł w 2015 r. do 541 zł w 2022 r. Wreszcie liczba dzieci objętych wsparciem wzrosła z 2 mln w 2015 r. do 7 mln. Na program 500+ do końca maja 2023 r. wydatkowano 234 mld zł, a kwota wszystkich świadczeń, mam tu na myśli też „Dobry start”, program wsparcia, czyli dofinansowanie w wysokości 400 zł na żłobki – przecież to też jest wsparcie budżetów rodzin, które w sposób szczególny ze względu na sytuację ekonomiczną potrzebują tego wsparcia – i wreszcie rodzinny kapitał opiekuńczy to jest kwota 264 mld zł. Kwota miażdżąca, jeśli chodzi o wsparcie polskich rodzin.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!