Scroll Top
droga remont pole

Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych
Fot. Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych
Fot. Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

Dodatkowy 1 mld na remonty dróg powiatowych i gminnych

Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu planowany jest remont 1 660 km dróg: ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych w całym kraju.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskały dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok. To dodatkowe środki, przeznaczone wyłącznie na remont dróg lokalnych, dzięki którym rządowe wsparcie uzyskają 1 463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1 042 gminne.

– Jest wiele samorządów, które dbają o swoich mieszkańców, starają się poprawiać jakość dróg, bo wiedzą dobrze, że to najlepszy sposób poprawy bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego małych ojczyzn. Dlatego, oprócz dofinansowania do realizacji inwestycji na drogach lokalnych, które zostało zatwierdzone przez premiera w lutym tego roku, kierujemy do samorządów dodatkowe wsparcie wyłącznie na zadania remontowe. Pomagamy władzom samorządowym w całym kraju, niezależnie od barw politycznych, bo dzięki temu największą korzyść uzyskują mieszkańcy, którzy poruszają się na co dzień bezpiecznymi i wygodnymi drogami lokalnymi. Naszym celem jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu planowany jest remont 1 660 km dróg: ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych w całym kraju.

Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 422,4 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 577,6 mln zł.

– Pomoc przy realizacji inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu na drogach lokalnych jest kierowana do władz samorządowych w całej Polsce. Rządowe wsparcie z RFRD trafia na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, dofinansowujemy budowę mostów i obwodnic, a także pomagamy samorządom, które realizują inwestycje polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak budowa przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej czy chodników i dróg dla rowerów. Rządowe wsparcie trafia też na poprawę układu komunikacyjnego miast wojewódzkich – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

RFRD: zadania gminne i powiatowe

W 2023 roku na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych ze środków RFRD przeznaczono 2,65 mld zł, co pozwoliło na realizację prawie 1,8 tys. inwestycji.

Zadania te obejmują budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości prawie 2,8 tys. km.

Dotychczas w latach 2019-2023 dofinansowanie ze środków RFRD otrzymało 14 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 21 tys. km, a łączna wartość środków przyznanych na ten cel wynosi ponad 15 mld zł.

Stawiamy na brd

Dodatkowym komponentem, który zostanie objęty dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok, jest realizacja zadań na drogach gminnych i powiatowych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Inwestycje te polegają w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

W ramach ogłoszonego przez wojewodów naboru zostały już opracowane listy rekomendowanych zadań, które zostały przekazane do zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Na realizację zadań na drogach gminnych i powiatowych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono 1 mld zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!