Scroll Top
droga dom góry


Gminy łatwiej uregulują stan prawny dróg
Fot. Kerstin Wießer-Buchholz z Pixabay


Gminy łatwiej uregulują stan prawny dróg
Fot. Kerstin Wießer-Buchholz z Pixabay

Droga „we władaniu” możliwa do nabycia przez gminę

Wystarczy władanie utwardzoną drogą przez 20 lat, aby gminy mogły skorzystać z ułatwienia w nabywaniu jej na własność.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych to jedna z niewielu propozycji prezydenckich, trafiających do Sejmu.

Ma uregulować problem dotkliwy zwłaszcza dla mieszkańców dawnego zaboru austriackiego.

– Ma ona charakter jednostkowy, charakter szczególnego umocowania prawnego i dotyczy ułatwienia nabywania przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi o utwardzonej nawierzchni. Ustawa rozwiązuje problemy, które choć istnieją od wielu lat, do tej pory nie doczekały się rozwiązania ustawowego – tak prezentował projekt poseł sprawozdawca Sławomir Skwarek.

Więcej o projekcie:

Drogi we władaniu gmin do łatwiejszego nabycia

A do pytań i wątpliwości, jakie mieli do projektu posłowie, odniosła się sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

– Po pierwsze, ustawa z punktu widzenia samorządów ma charak ter fakultatywny. To organy gminy będą decydować, czy będą chciały skorzystać z tych rozwiązań. Jednocześnie w żaden sposób nie są wyłączone przepisy, które kształtują dochody jednostek samorządu terytorialnego – tak odniosła się do kwestii finansowych. Poza tym podkreśliła, że nie będzie żadnych kolizji między tą ustawą specjalną a systemem kształtującym drogi i drogi publiczne, gdyż proponowane rozwiązania są znane systemowi prawnemu. Ustawa nie jest też zagrożeniem dla właścicieli gruntu, gdyż zakłada odszkodowania na zasadach rynkowych.

Potrzebę przyjęcia propozycji potwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber:

– Należy uregulować tę kwestię, należy wprowadzić rozwiązania, których celem będzie ułatwienie nabywania przez gminy własności nieruchomości gruntowych pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy. To pomoże, z jednej strony, samorządowcom w uregulowaniu stanu prawnego, a później wprowadzeniu odpowiedniego standardu utrzymania i inwestowania w tę infrastrukturę drogową. Dzisiaj tego legalnie robić nie mogą. A z drugiej strony, obywatele, którzy mieszkają, których domy są usytuowane przy takich drogach, uzyskają dostęp do bezpiecznej, komfortowej i dobrze utrzymanej drogi publicznej. Tak że nie ma tutaj tych, którzy są przegrani, nie ma tych, którzy w jakikolwiek sposób cierpią na tych rozwiązaniach prawnych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!