Scroll Top
droga las motor

Samorządy uzyskują dofinansowane na drogi
Fot. Clay z Pixabay

Samorządy uzyskują dofinansowane na drogi
Fot. Clay z Pixabay

Drogi gminne i powiatowe zyskują nowe życie dzięki rządowemu wsparciu

Jednostki samorządu terytorialnego mają do dyspozycji wiele instrumentów, dzięki którym mogą uzyskać dofinansowania na zadania mające na celu budowę, przebudowę lub remont zarządzanych przez nich dróg.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber uczestniczył w zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Radomyśl – Skowierzyn w powiecie stalowowolskim. Na realizację inwestycji o długości 1,6 km, która obejmowała także przebudowę mostu na Sanie, władze samorządowe otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości blisko 4 mln zł.

– Samorządy gminne, powiatowe, a także wojewódzkie w całym kraju mogą liczyć na rządowe wsparcie dla wielu inwestycji poprawiających komfort podróżowania po drogach lokalnych. Są to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale również są to dotacje z rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki temu powstają nowe drogi, remontowane są istniejące trasy, poprawia się też bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycje te sprawiają, że każdy polski region ma równe szanse rozwoju – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem

Jednostki samorządu terytorialnego mają do dyspozycji wiele instrumentów, dzięki którym mogą uzyskać dofinansowania na zadania mające na celu budowę, przebudowę lub remont zarządzanych przez nich dróg. Samorządy mogą liczyć na wsparcie z przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), a także uzyskać dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

W latach 2019-2022 dofinansowanie z RFRD otrzymało ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 18 tys. km, a wartość środków przyznanych na ten cel to około 13 mld zł.

W tym czasie na realizację zadań gminnych i powiatowych w województwie podkarpackim samorządy otrzymały ponad 896 mln zł na blisko 880 zadań. Ponad 86 mln zł stanowiła kwota przydzielona na inwestycje samorządowe w powiecie stalowowolskim, pozwoliło to na realizację 42 zadań na drogach lokalnych.

Ponadto Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie rządowe uzyska 1780 kolejnych zadań o łącznym dofinansowaniu ponad 2,6 mld zł. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg.

Ze środków RFRD od 2021 r. dofinansowywana jest ponadto budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

Na Podkarpaciu z rządowym wsparciem w wysokości blisko 150 mln zł powstaną obwodnice: Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877, Tyczyna w ciągu DW 878 oraz Leska w ciągu DW 894. Na ten cel przeznaczono blisko 150 mln zł. Umowy na realizację przedmiotowych zadań zostały już podpisane.

Samorządy, które realizują inwestycje drogowe, mogą również liczyć na wsparcie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (rso). W ramach tego instrumentu w latach 2019-2022 przekazano samorządom ponad 1,3 mld zł. Województwo podkarpackie otrzymało środki na realizację 46 zadań, których łączna kwota dofinansowania wynosi ok. 160,5 mln zł. Na zadania realizowane w powiecie stalowowolskim trafiło dofinansowanie z rso w wysokości 1,3 mln zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!