Scroll Top
Water fountain Illustration

Inwestycje wodno-kanalizacyjne przyczynią się też do poprawy konkurencyjności rolnictwa
Fot. PE PAP MediaRoom

Inwestycje wodno-kanalizacyjne przyczynią się też do poprawy konkurencyjności rolnictwa
Fot. PE PAP MediaRoom

Efektywniejsza gospodarka wodno-ściekowa

Prawie 18 mln zł z Unii Europejskiej otrzymało woj. świętokrzyskie na gospodarkę wodno-ściekową.

Dzięki pozyskanym środkom dofinansowane zostały inwestycje na terenie sześciu gmin w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz ujęcia wody.

Umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pochodzą z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI). Zostały zawarte przez władze województwa z gminami: Bodzechów, Bieliny, Radoszyce, Samborzec, Obrazów oraz Tuczępy. Finansowe wsparcie inwestycji może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Gmina Bodzechów otrzymała 3 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części gminy.

Władze gm. Bieliny ponad 3,2 mln zł przeznaczą na budowę sieci kanalizacyjnej w Makoszynie wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej.

Gmina Radoszyce otrzymała 3 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy. Podobną kwotę gmina Samborzec przeznaczy na budowę sieci kanalizacji ściekowej niskociśnieniowej oraz pierwszy etap rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kobierniki.

Gmina Obrazów realizować będzie budowę ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałki. Wartość unijnego dofinasowania wyniosła w tym przypadku ponad 3 mln zł.

2,6 mln zł władze gminy Tuczępy przeznaczą na rozbudowę kanalizacji sieciowej w Tuczępach i wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice – Dobrów – Rzędów.

Marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski zwraca uwagę, że jest to kolejny etap zawierania umów pomiędzy samorządem województwa świętokrzyskiego a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku prowadzonej weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

– We wrześniu tego roku w ramach ogłoszonego konkursu zawarte zostały 24 umowy, a dzisiejsze podpisanie kolejnych sześciu możliwe było dzięki korzystnemu kursowi euro i wycofaniu się kilku wnioskodawców na etapie prowadzonej oceny merytorycznej – powiedział marszałek.

Po podpisaniu tych umów samorządy gminne oraz spółki komunalne, dla których jednostki samorządu terytorialnego są jedynymi udziałowcami, dysponowały będą łącznie kwotą ponad 85 mln złotych na inwestycje.

– Znacząco przyczynią się one do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim – argumentuje członek zarządu województwa Marek Jońca.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!