Scroll Top
EE 2019 - 2019 European Elections campaign photo toolkit - Card

Obiekty, które powstaną dzięki unijnemu dofinansowaniu, będą miały możliwość samodzielnego utrzymywania się
Fot. PE

Obiekty, które powstaną dzięki unijnemu dofinansowaniu, będą miały możliwość samodzielnego utrzymywania się
Fot. PE

FEP 2021-2027 zasady kwalifikowania wydatków

Władze Pomorza podczas rozdzielania Funduszy Europejskich z nowej perspektywy finansowej będą preferować beneficjentów, którzy zagwarantują, że obiekty które powstaną dzięki dofinansowaniu, będą miały możliwość samodzielnego utrzymywania się – wynika z opublikowanych zasad kwalifikowania wydatków w programie regionalnym FEP 2021-2027.

Urząd marszałkowski zwraca uwagę, że w porównaniu z okresem 2014-2020 czas realizacji programu regionalnego uległ skróceniu o dwa lata. Niezbędne jest więc przyspieszenie przepływu środków finansowych i certyfikacji wydatków. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków będą mieć zastosowanie w planowaniu i przygotowywaniu projektów, w których dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Nie dotyczą pomocy technicznej.

Podatek od towarów i usług (VAT) będzie w programie regionalnym 2021-2027 stanowił z reguły wydatek niekwalifikowalny. Wyjątek przyjęto dla projektów dotyczących edukacji przedszkolnej i włączającej, cyfryzacji usłóg publicznych, budowy dróg wojewódzkich, edukacji w obszarze przyrody, Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) oraz projektów grantowych.

Podobne zasady dotyczą kosztów pośrednich. Będą one niekwalifikowalne, z wyjątkiem projektów obejmujących wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, edukacyję w obszarze ochrony przyrody, upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zintegrowane działania obejmujące usługi mieszkaniowe i społeczne, RLKS oraz projekty grantowe.

Zarządzając unijnymi pieniędzmi, władze Pomorza chcą priorytetowo traktować zapewnienie właściwej widoczności i informacji o Funduszach Europejskich przez beneficjentów. W związku z tym cała grupa wydatków na te cele będzie mogła być uznana jako kwalifikowalne. Chodzi m.in. o informacje lub zakładki na stronie internetowej  poświęconej projektowi, wytworzenie lub zakup tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, czy plakatów.

W przypadku projektów o charakterze strategicznym, np. z udziałem Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej, działania komunikacyjny takie jak wynajem sali, zapewnienie nagłośnienia, zakup cateringu, zakup reklamy w mediach, będzie można wpisać w koszty projektu. Nie będzie natomiast takiej możliwości w przypadku gadżetów promocyjnych typu notesy, kubki, plecaki oraz publikacje papierowe typu kalendarze, czy ulotki.

Ustalono też maksymalne wskaźniki kosztów usług w zakresie zarządzania i obsługi projektów. Np. nadzór robót budowlanych i montażowych z kontrolą rozliczenia budowy to 3 proc. kosztów, nadzór autorski – 15 proc. kosztów dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu czy inwestor zastępczy – 7 proc. kosztów robót budowlano-montażowych.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!