Scroll Top
drogaObraz Adam Tumidajewicz z Pixabay

Obecnie na etapie przygotowania są 84 zadania o łącznej długości 2612,7 km.
Fot. Adam Tumidajewicz z Pixabay

Obecnie na etapie przygotowania są 84 zadania o łącznej długości 2612,7 km.
Fot. Adam Tumidajewicz z Pixabay

GDDKiA przygotowuje do budowy kolejne inwestycje

Dziś GDDKiA pracuje nad inwestycjami, z których kierowcy skorzystają za kilka lat.

Obecnie na etapie przygotowania w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajdują się zadania o łącznej długości blisko 3300 km. Nie można jednak zapominać o setkach mniejszych zadań, które również wymagają opracowania dokumentacji.

To właśnie skomplikowany proces prac przygotowawczych pochłania najwięcej czasu w cyklu realizacji inwestycji drogowej. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy, współpracy wielu urzędów i instytucji, a także dużych nakładów finansowych.

Złożony proces

Rozpoczęcie robót budowlanych widać gołym okiem. Warto jednak pamiętać, że bez prac nad studiami korytarzowymi, studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi, koncepcjami programowymi czy projektami budowlanymi, etap realizacji inwestycji nigdy by nie ruszył.

GDDKiA zaczyna od studium korytarzowego, w trakcie którego ustala możliwe korytarze drogi i analizuje, gdzie i dlaczego będzie ją budować. Określa też, gdzie na pewno nie można budować, ponieważ planowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne. Na kolejnych etapach przygotowania inwestycji przechodzi do bardziej szczegółowych rozwiązań, wskazywania optymalnych wariantów przebiegu drogi i uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Jako inwestor GDDKiA jest zobligowana do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego na etapie planowania wariantów przebiegu drogi prowadzi szeroką akcję informacyjną.

Podczas przygotowania inwestycji wydawana jest niezwykle istotna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Do jej wydania prowadzi postępowanie administracyjne, podczas którego prowadzone są konsultacje społeczne. W przypadku większości inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA przed wydaniem DŚU przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury m.in. weryfikowany jest sporządzony wcześniej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Najważniejsze liczby

Obecnie na etapie przygotowania są 84 zadania o łącznej długości 2612,7 km z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) oraz 72 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości ok. 670 km. Jak już było wspomniane, oprócz zadań dotyczących budowy nowych dróg GDDKiA przygotowuje również setki, a nawet tysiące mniejszych zadań. Etap przygotowania dotyczy również rozbudowy dróg, modernizacji i podniesienia nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.

W przygotowaniu są również zadania, które GDDKiA będzie realizować w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Budowa chodników, sygnalizacji świetlnych, nowych przejść dla pieszych czy doświetlenie tych istniejących – te wszystkie inwestycje również potrzebują prac przygotowawczych i decyzji administracyjnych.

Przegląd zadań, które przygotowuje GDDKiA, dostępny na stronie GDDKiA.

 

 

Źródło informacji: GDDKiA; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!