Scroll Top
dom bydowa

Gminy mogą wystąpić o wsparcie w finansowaniu mieszkań komunalnych.
Fot. paulbr75 z Pixabay

Gminy mogą wystąpić o wsparcie w finansowaniu mieszkań komunalnych.
Fot. paulbr75 z Pixabay

Granty na energooszczędne mieszkania komunalne i TBS-y

Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO. Dofinansowane zostanie tworzenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y).

Na przedsięwzięcia te przewidziano ponad 510,5 mln zł.

Warunki uzyskania dofinansowania

Finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego udziela się, jeżeli:

– wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2·rok);

– przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;

– termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi zakończyć się do 31 sierpnia 2026 r.

Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu (finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego) i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego. W przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (w tym mieszkań komunalnych), dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów przedsięwzięcia, a przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o średnich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) – 25 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 r. Więcej informacji o naborze na stronie www Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło informacji: MRiT

Posty powiązane

error: Content is protected !!