Scroll Top
droga most

RFRD pomaga samorządom dbać o drogi i mosty;
Fot. Janusz Walczak z Pixabay

RFRD pomaga samorządom dbać o drogi i mosty;
Fot. Janusz Walczak z Pixabay

Inwestycje mostowe i drogowe z rządowym wsparciem

Od 2019 r. pomoc uzyskało ponad 17 tys. zadań powiatowych i gminnych, o łącznej długości ponad 22 tys. km.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

13 września 2023 r. w Stalowej Woli wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San. Zadanie polega również na budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w Stalowej Woli, Brandwicy i Rzeczycy Długiej.

Ogólna wartość zadania wyniesie 377,9 mln zł. Dofinansowanie z RFRD dla inwestycji realizowanej przez władze samorządowe województwa podkarpackiego wyniesie 302,3 mln zł. Budowa mostu została zaplanowana na lata 2024-2026.

— Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pozwala na wspieranie lokalnych inicjatyw, na które czekają Polacy we wszystkich regionach kraju. Dzięki takim lokalnym inwestycjom, jak tu w Stalowej Woli, infrastruktura drogowa gmin i powiatów, ale również w miastach, staje się nowoczesna i bezpieczna — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na liście zadań mostowych w woj. podkarpackim, zaakceptowanej przez ministra infrastruktury, znajdują się jeszcze dwa zadania:

  • Nowy most na Sanie połączy dwie miejscowości Niewistkę i Jabłonicę Ruską w województwie podkarpackim. Inwestycja obejmuje budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi. Łączna wartość zadania wyniesie 63,6 mln zł. Zadanie realizowane przez powiat brzozowski uzyskało wsparcie z RFRD w wysokości 50,8 mln zł. Budowa mostu została zaplanowana na lata 2023-2026.
  • Inwestycja na Sanie będzie realizowana także przez gminę miejską Sanoka. Kolejna przeprawa mostowa z dofinansowaniem ze środków RFRD obejmuje budowę mostu oraz budowę dróg dojazdowych i budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 88 mln zł. Zadanie uzyskało wsparcie ze środków Funduszu w wysokości 70,4 mln zł. Budowa przeprawy mostowej została zaplanowana na lata 2024-2026.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za organizację, przeprowadzenie naboru i weryfikację zadań dotyczących budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, tzw. zadań mostowych. Dofinansowanie ze środków RFRD może być przekazane wyłącznie na zadania mostowe, na które udzielono dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji na podstawie programu Mosty dla Regionów.

W ramach realizacji zadań mostowych dofinansowywane są zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dojazdu do mostu. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możliwe jest dofinansowanie zadania mostowego w wysokości 80 proc. kosztów realizacji tego zadania.

RFRD – zadania powiatowe i gminne

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w latach 2019-2023 na realizację 1 tys. zadań gminnych i powiatowych na 1,4 tys. km dróg w województwie podkarpackim wyniosła ponad 1,1 mld zł, w tym:

  • w 2021 r. na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przekazano 45,1 mln zł na realizację 94 zadań;
  • w 2023 r. na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych przyznano 66,19 mln zł na realizację 87 zadań o długości ok 114 km.

Od 2019 r. w skali kraju taką pomoc uzyskało ponad 17 tys. zadań powiatowych i gminnych, o łącznej długości ponad 22 tys. km.

Obwodnice z dofinansowaniem z RFRD

Na liście zadań obwodnicowych woj. podkarpackiego zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów znajdują się następujące zadania:

  • Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie. Kwota dofinansowania z RFRD to 32,5 mln zł;
  • Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878. Kwota dofinansowania z RFRD to 15,7 mln zł;
  • Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele. Dofinansowanie z RFRD to 100 mln zł.

Umowy o dofinansowanie tych inwestycji zostały już podpisane.

Obwodnice dofinansowane przez rząd w ramach RFRD powstaną w każdym województwie. Łącznie Prezes Rady Ministrów zatwierdził dofinansowanie dla 51 takich zadań.

RFRD – zadania miejskie

Na liście zadań miejskich zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów znajdują się także inwestycje znajdujące się w granicach miast na prawach powiatu, które zgodnie z prawem są zarządzane przez samorząd danego miasta.

W przypadku Rzeszowa, dofinansowanie otrzymała budowa DW 878 w Rzeszowie, od al. Tadeusza Rejtana do ul. Generała Stanisława Maczka. Dofinansowanie z RFRD wynosi 30 mln zł.

RFRD – zadania wojewódzkie

Środki z RFRD są przekazywane również budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich. W skali kraju zaplanowano na ten cel 252 mln zł. W naborze przeprowadzonym przez Ministra Infrastruktury złożono wniosek dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich, polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego. Zaplanowana kwota dofinansowania z RFRD dla tej inwestycji to 15 mln zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!