Scroll Top
Oczyszczalnia ścieków Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w inwestycjach ogółem w 2023 r. wyniósł około 1,8%.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w inwestycjach ogółem w 2023 r. wyniósł około 1,8%.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w inwestycjach ogółem w 2023 r. wyniósł około 1,8%.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Inwestycje w ochronę środowiska w 2023 r.: 67 miliardów euro

W Światowym Dniu Środowiska Eurostat szacuje, że w 2023 roku kraje UE zainwestowały około 67 miliardów euro w aktywa niezbędne do świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska.

Usługi te obejmowały oczyszczalnie ścieków, pojazdy do transportu odpadów, wykup gruntów pod utworzenie rezerwatu przyrody, czy czystsze urządzenia do produkcji.

Około 40 miliardów euro (60% ogółu inwestycji w ochronę środowiska) wydały korporacje, zarówno wyspecjalizowani dostawcy usług z zakresu ochrony środowiska (np. prywatne firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz kanalizacją), jak i korporacje inne niż wyspecjalizowani producenci, dokonujące zakupu technologii oraz urządzeń redukujących presję na środowisko powstającą w procesie produkcyjnym (np. urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń do powietrza). Pozostałe 40% inwestycji przypadło na sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor non-profit.

Udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w inwestycjach ogółem w 2023 r. wyniósł około 1,8%. Dokładniej mówiąc, inwestycje w ochronę środowiska stanowiły 1,7% wszystkich inwestycji przedsiębiorstw, a ogółem inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych 4,5%.

Najwięcej inwestycji dotyczyło usług gospodarowania ściekami i odpadami. W 2023 r. stanowiły one odpowiednio 41,6% i 26,6% ogółu inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Na ochronę powietrza przypadło 10,4% inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Ogólna administracja środowiskowa, B+R oraz ochrona przed promieniowaniem stanowiły 8,4%. Różnorodność biologiczna i ochrona krajobrazu stanowiły 6,4%; ochrona gleb i wód gruntowych dla 5,6%, a redukcja hałasu dla pozostałych 1,1%.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Eurostat

Posty powiązane

error: Content is protected !!