Scroll Top
Fot. PAP MediaRoom - kadr z filmu

Fot. PAP MediaRoom - kadr z filmu

Fot. PAP MediaRoom - kadr z filmu This is heading

Jak przygotować projekt modernizacji oświetlenia drogowego w programie „Rozświetlamy Polskę”

Program „Rozświetlamy Polskę” to element Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Nabór wniosków zakończy się 18 września o godz. 17.00.

Grzegorz Ślusarczyk, ekspert Smart City i projektów publicznych w Signify Poland (poprzednio Philips Lighting) omówił podczas webinaru transmitowanego w Serwisie Samorządowym PAP założenia programu.

Finansowanie przeznaczone jest na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED. Program nie obejmuje projektów iluminacji obiektów.

Oprawy muszą posiadać niezbędne certyfikaty i gwarancję nie krótszą niż 60 miesięcy.

Wszystkie muszą być też wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Modernizowane oświetlenie musi być przystosowane do współpracy z systemem zdalnego sterowania.

Rządowe dofinansowanie obejmuje 80 proc. wartości całego projektu, wnioskodawcy muszą zapewnić 20 proc. wkładu własnego na realizację inwestycji.

Inwestycja musi przynieść minimum 50 proc. redukcji zużycia energii elektrycznej (oświadczenie o redukcji mocy dotyczy jedynie opraw wymienianych w ramach inwestycji objętej dofinansowaniem).

Kto i na jakich zasadach może składać wnioski

Gminy oraz związki międzygminne mogą złożyć po jednym wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Maksymalny poziom wsparcia to 4 mln zł na jeden wniosek. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Chciałbym zaznaczyć, że projektu oświetleniowego w Polsce w takiej skali jeszcze nie mieliśmy. To pierwszy raz, kiedy polski rząd przeznacza miliard zł na modernizację nieefektywnych opraw oświetlenia ulicznego – powiedział Grzegorz Ślusarczyk, ekspert ds. projektów publicznych w Signify Poland (poprzednio Philips Lighting) podczas webinaru transmitowanego w Serwisie Samorządowym PAP.

Jak podkreślił, gminy powinny przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość oświetlenia, które zamierzają zakupić. „Jakość musi iść w parze z wymaganiami programu, które są określone w regulaminie”.

– Kolejna rzeczą jest fakt, że program finansuje modernizację istniejących już, nieefektywnych opraw oświetleniowych, natomiast nie finansuje budowy nowych punków świetlnych. Kolejnym elementem i wymogiem programu jest konieczność zamówienia opraw, które będą przystosowane do współpracy ze zdalnym systemem sterowania, bez dokonywania dodatkowych modyfikacji w oprawach – wyliczał ekspert.

Warunki jakościowe

Ekspert podkreślił, że bardzo istotną rzeczą jest także, by zamawiane oprawy posiadały trzy certyfikaty: – ENEC, ENEC PLUS i certyfikat ZD4i, który mówi o możliwości współpracy oprawy ze zdalnym systemem sterowania – wymienił Grzegorz Ślusarczyk.

Certyfikat ENEC – zastrzeżony znak europejskiej certyfikacji dla wyrobów elektrycznych. Potwierdza, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), związanych głównie z bezpieczeństwem. ENEC jest wspólnym dla Europy, wysokiej jakości, niezależnym znakiem towarowym.

Własność infrastruktury oświetleniowej

Warunkiem koniecznym przy aplikacji do programu jest wypełnienie wniosku, w którym należy uwzględnić liczbę punktów świetlnych ze wskazaniem, które samorząd posiada we własnym majątku oraz liczbę punktów, które są majątkiem zakładu energetycznego.

– Kolejna rzecz, o której mówi regulamin: samorząd musi zwrócić się do zakładu energetycznego (…) o potwierdzenie ilości oraz zestawienie mocy opraw i w kolejnym kroku, już po uzyskaniu dofinansowania oraz na etapie organizowania przetargu, musi uzyskać prawo dysponowania majątkiem energetyki, np. dzierżawy opraw czy dzierżawy konstrukcji wspornych, na których będą zainstalowane oprawy – tłumaczył Grzegorz Ślusarczyk.

Włączenie systemu sterowania do projektu modernizacji oświetlenia drogowego

Wskazując korzyści na jakie może liczyć samorząd przystępujący do programu, ekspert podkreślał również efekt oszczędności, jakie daje włączenie do projektu systemu sterowania.

– Przy zastosowaniu inteligentnych systemów sterowania jesteśmy w stanie osiągnąć oszczędności na poziomie nawet 80 proc. – mówił Grzegorz Ślusarczyk.

Jak wyjaśniał, same systemy sterowania oświetleniem możemy podzielić na kilka grup.

– Pierwsza grupa to systemy autonomiczne, czyli programujemy oprawę na etapie produkcji, zadajemy jej harmonogram pracy, uwzględniający czas świecenia oraz poziom redukcji strumienia świetlnego i mocy. Oprawa w takiej pętli działa przez cały czas (…). Druga grupa sterowania to systemy oparte na komunikacji wykorzystujące linie zasilającą (…). I trzecia grupa, która powinna być w szczególności brana pod uwagę, jeśli mówimy o programie „Rozświetlamy Polskę”, to jest grupa systemów sterowania, które komunikują się z oprawami bezprzewodowo, poprzez sieć GSM lub różne częstotliwości radiowe – tłumaczył ekspert Signify Poland.

Podsumowując, Grzegorz Ślusarczyk wskazał, że wnioski o dofinansowanie w programie „Rozświetlamy Polskę” składać mogą wszystkie gminy i związki gminne, które są właścicielem bądź częściowym właścicielem infrastruktury oświetleniowej.

Oprócz spełnienia wymagań technicznych opisanych we wniosku, czyli: oprawy muszą być nowe, wyprodukowane na terenie UE, charakteryzować się trzema certyfikatami, w ocenie eksperta gmina powinna również przygotować rzetelny audyt całej infrastruktury oświetleniowej na swoim terenie.

– Należy również ustalić kryteria oceny ofert. Zachęcam, aby to nie były te podstawowe, czyli cena i gwarancja. W interesie zamawiającego jest, aby kryteria jakościowe były mocno punktowane w postępowaniu przetargowym – podkreślił Grzegorz Ślusarczyk.

Jak zauważył, środki, które są przyznawane z dotacji będą kierowane na elementy inwestycji, czyli na samą wymianę oświetlenia, natomiast późniejsza eksploatacja infrastruktury będzie już kosztem samorządu.

– Jeżeli warunkiem brzegowym programu jest osiągniecie redukcji o min 50 proc. warto nie zatrzymywać się w tym miejscu, tylko tak skonstruować swoje wymagania, aby osiągnąć wyższy parametr oszczędności, np. wspomniane 80 proc. przy zastosowaniu systemów sterowania, ponieważ środki przeznaczone na zakup energii będą środkami własnymi gminy. Dlatego im większe oszczędności, tym mniejsze koszty obsługi infrastruktury w przyszłości – podsumował ekspert Signify Poland.

W jego ocenie już widać, że zainteresowanie programem jest duże. Każdego dnia zespół Signify Poland spotyka się z pytaniami ze strony środowiska samorządowego.

– Z naszych rozmów wynika, że praktycznie każdy, kto zwraca się z jakimś zapytaniem do nas zamierza złożyć wniosek i uczestniczyć w tym programie – powiedział Grzegorz Ślusarczyk.

Signify

Signify jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. Firma oprócz trzech fabryk w Polsce (Piła, Kętrzyn, Bielsko-Biała) posiada również lokalne ośrodki badań i rozwoju: technologii LED, elektroniki oświetleniowej i UV-C.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!