Scroll Top
ile wyniosą emerytury w 2023

Czy emerytury rolnicze wzrosną?
Fot. Alexa z Pixabay

Czy emerytury rolnicze wzrosną?
Fot. Alexa z Pixabay

Jakie emerytury rolnicze w 2023 roku?

Przeciętna emerytura wypłacana przez KRUS w 2023 roku wyniesie 1514 zł – zakłada budżet państwa zaplanowany przez rząd na przyszły rok.

Jak założono w projekcie złożonego w sejmie budżetu, przeciętna miesięczna liczba świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. to 995 tys. (w tym emerytury rolnicze to 780 tys., a renty rolnicze 215 tys.).

Przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1.514 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1.516 zł (łącznie z dodatkami) – zapisano.

Dotacja wzrośnie procentowo mniej niż wpływy ze składek

Zaplanowane wypłaty emerytur i rent w kwocie 18.084.563 tys. zł rosną r/r o 8,9% (o kwotę 1.472.545 tys. zł) w stosunku do planu na 2022 r. (16.612.018 tys. zł) w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych.

Przychody ze składek (czyli przypis) wyniosą 1.610.669 tys. zł, co oznacza wzrost o 8,6% (o kwotę 128.215 tys. zł) w stosunku do roku 2022 (1.482.454 tys. zł) – podano.

Łączne przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2023 r. zostały zaplanowane na kwotę 22.724.129 tys. zł, tj. nastąpi wzrost o kwotę 1.130.031 tys. zł w porównaniu do planu z ustawy budżetowej na rok 2022 (21.594.098 tys. zł).

Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków – zaznaczono. Jednak składki wzrosną bardziej niż dotacja: w roku 2023 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 19.878.144 tys. zł, co oznacza wzrost o 5,4% (o kwotę 1.018.651 tys. zł) w stosunku do planu na 2022 r. (18.859.493 tys. zł). Przychody ze składek wyniosą 1.610.669 tys. zł, czyli wzrosną o 8,6% (o kwotę 128.215 tys. zł) w stosunku do roku 2022 (1.482.454 tys. zł).

Do planu przyjęto liczbę ubezpieczonych na poziomie 1.054 tys. osób (stan na koniec 2023 r.), tj. spadek o 5,4% w stosunku do planu na 2022 r.

Wzrost emerytur rolniczych?

W II kwartale 2022 roku (to ostatnie dane podawane przez KRUS) przeciętna emerytura wyniosła 1 511,63 zł, a przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy 1 374,4 zł.

Czy w 2023 roku można więc mówić o wzroście? Jeśli, to tylko rent.

– Stąd chcę powiedzieć, że te zauważalne ubytki w emeryturach rolniczych zrekompensujemy poprzez bardzo znaczącą kwotową waloryzację wszystkich emerytur rolniczych – oznajmił premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” 25 września w Ostrowi Mazowieckiej.

W budżetowym planie zapisano też, że od 1 marca 2023 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent: „Świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększonym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w zależności od tego, którego wartość jest wyższa.”

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wzrosły o 87,56 zł – z 1 250,88 zł w 2021 roku do 1338,44 zł (brutto) w 2022 r.

Czytaj też:

W 2023 wzrosną najniższe renty i emerytury z KRUS

W 2023 wzrosną najniższe renty i emerytury z KRUS

Posty powiązane

error: Content is protected !!