Scroll Top
FEPW MF

Fot. MFiPR

Fot. MFiPR

Jest harmonogram naborów w nowym unijnym programie dla Polski Wschodniej

W tym roku zostaną uruchomione nabory we wszystkich działaniach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – zapowiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie będzie kierowane do wszystkich grup beneficjentów – zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów.

Udostępniony przez resort funduszy harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 roku nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Będą one organizowane w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym. W zaplanowanych do ogłoszenia naborach na wnioskodawców czeka łącznie blisko 9 mld zł. To ok. 74% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu.

– W tym roku uruchamiamy nabory we wszystkich działaniach w programie. Wsparcie kierujemy do wszystkich grup beneficjentów – zarówno do przedsiębiorców, jak i do samorządów, a także innych podmiotów między innymi do operatorów systemów dystrybucji energii, czy Polskich Linii Kolejowych S.A. Co ważne, po raz pierwszy o wsparcie będą mogli starać się również beneficjenci z regionalnej części województwa mazowieckiego, tj. bez Warszawy i otaczających ją powiatów – podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister wyjaśniła, że z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

– Dążymy do tego, aby Polska Wschodnia stała się jeszcze bardziej atrakcyjna inwestycyjnie, z nowymi miejscami pracy i lepszymi warunkami życia – dodała wiceszefowa MFiPR.

Wiosna dla przedsiębiorców

Jako pierwszy – już w kwietniu – wystartuje konkurs na nowych animatorów platform startowych, tak, aby już niebawem platformy mogły rozpocząć przyjmowanie zgłoszeń kolejnych innowacyjnych pomysłów na biznes w Polsce Wschodniej.

W maju wystartują konkursy o dotację dla firm z Polski Wschodniej na kolejne działania:

Wzornictwo w MŚP – dla firm, które szansę swojego rozwoju upatrują w zmianach w zakresie innowacji wzorniczych. Łączny budżet tegorocznego konkursu to 100 mln zł.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – wsparcie dla firm w zakresie opracowania (etap I) i wdrożenia (etap II) nowego modelu biznesowego, który będzie odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe związane ze zmianami klimatycznymi, środowiskowymi i regulacyjnymi związanymi z Europejskim Zielonym Ładem. W 2023 roku firmy będą mogły starać się o dotację w I etapie działania, w którym opracują nowy model biznesowy. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 10 mln zł. (Nabór wniosków w II etapie rozpocznie się w 2024 roku.)

W drugiej połowie roku firmy będą mogły starać się o dotację w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Wsparcie przeznaczone będzie dla firm, które chcą zmienić model prowadzenia działalności w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0. Budżet w konkursie to 100 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu. We wrześniu zaś wystartuje konkurs dla start-upów. Szansę na dotację będą miały start-upy, które pomyślnie zakończyły inkubację w Platformach startowych. Budżet konkursu to 60 mln zł.

Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewiduje również wsparcie dla dużych przedsiębiorstw – Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, na inwestycje w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (systemów dystrybucyjnych) typu smart grid. Inwestycje te będą sprzyjać włączaniu do sieci rozporoszonych odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zapewnią stabilne dostawy energii dla elektromobilności (np. zasilanie elektrycznych autobusów czy tramwajów w miastach). Pierwszy konkurs, z alokacją 150 mln zł, wystartuje w maju. Przeprowadzi go Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Lato dla samorządów

W 2023 roku wystartują również konkursy we wszystkich działaniach skierowanych do samorządów. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.

W czerwcu wnioski o dofinansowanie projektów drogowych będą mogły złożyć samorządy województw. Budżet konkursu wyniesie 1,3 mld zł.

We wrześniu rozpocznie się konkurs na inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską dla miast średnich doświadczających problemów społeczno-gospodarczych, liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Budżet konkursu wyniesie 440 mln zł. Największe miasta Polski Wschodniej (stolice województw oraz Radom i Elbląg) wezmą udział w naborze niekonkurencyjnym i będą miały szansę na złożenie wniosków od lipca 2023 roku do grudnia 2025 roku. Dla nich zarezerwowano 1,35 mld zł.

Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W lipcu rozpocznie się także konkurs na inwestycje z zakresu adaptacji miast do zmian klimatu. Wnioski będą mogły składać miasta średnie doświadczające trudności społeczno-gospodarczych, liczące 20-100 tys. mieszkańców oraz miejscowości uzdrowiskowe. Budżet konkursu wyniesie 550 mln zł, a przeprowadzi go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jesień dla przyrody

We wrześniu zostanie otwarty konkurs na działania z zakresu ochrony bioróżnorodności – tworzenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt. O wsparcie będą mogły się starać nie tylko samorządy, ale i inni zarządcy obszarów NATURA 2000 (lasy, wody). Budżet konkursu wyniesie 125 mln zł.

Drugi wrześniowy nabór będzie dotyczył inwestycji w ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenach prawnie chronionych a także na wsparcie bazy edukacyjnej parków narodowych. Na te cele zarezerwowano 114,5 mln zł.

Konkursy przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bliżej końca roku – turystyka i kolej

W połowie października PARP otworzy konkurs dla samorządów województw działających w szerokich partnerstwach z podmiotami lokalnymi, na inwestycje w tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych. Budżet konkursu wyniesie 630 mln zł.

Natomiast na przełomie III i IV kwartału rozpoczną się nabory na projekty kolejowe, które przeprowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do dyspozycji będzie 3 mld zł na linie kolejowe oraz 100 mln zł na dworce.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!