Scroll Top
karetka ambulans

Karetka w każdej gminie?
Fot. Andrzej Rembowski z Pixabay

Karetka w każdej gminie?
Fot. Andrzej Rembowski z Pixabay

Karetka w każdej gminie, przy OSP?

Taki projekt jest przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ale Ministerstwo Zdrowia i RPO nie uważają, że jest potrzebny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proceduje rozwiązanie, w ramach projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, któremu przyświecać ma hasło „Karetka w każdej gminie” – ustalił Rzecznik Praw Obywatelskich. Przy PSP i OSP miałby powstać, odrębny od obecnie funkcjonującego Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), system bezpieczeństwa.

„Obecny system PRM oparty jest na natychmiastowym wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych (co do zasady już na miejscu zdarzenia). Oznacza to, że niezwłocznie po przybyciu Zespół Ratownictwa Medycznego podejmuje już zabezpieczenie pacjenta i wdraża leczenie. Tymczasem projektowane uregulowania oznaczałyby de facto powrót medycyny ratunkowej do udzielania pierwszej pomocy. Zdaniem Ekspertów realnie jest tu naruszenie praw obywatelskich. Wśród ekspertów pojawiła się obawa, że taka organizacja projektowanego zdublowanego systemu może istotnie zagrażać życiu i zdrowiu obywateli” – napisał zastępca RPO do ministrów spraw wewnętrznych i zdrowia i poprosił o informacje.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia, resort ten stoi na stanowisku, że system ratownictwa medycznego w Polsce w dalszym ciągu powinien być oparty o podmioty lecznicze, będące dysponentami jednostek systemu PRM, czyli:

– zespołów ratownictwa medycznego, w tym zespołów lotniczych,

– szpitalnych oddziałów ratunkowych.

„Jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej nie są powołane do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ich zadaniem jest m. in. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Taki model funkcjonuje już od ponad 15 lat i wydaje się, że w pełni zaspokaja potrzeby zdrowotne obywateli w ramach podejmowania działań w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego” – podaje MZ.

MSWiA jeszcze nie udzieliło odpowiedzi.

Posty powiązane

error: Content is protected !!