Scroll Top
doniczki sadzenie kwiatów

KGS może wesprzeć KGW grantem do 10 tys. zł.
Fot. rawpixel z Pixabay

KGS może wesprzeć KGW grantem do 10 tys. zł.
Fot. rawpixel z Pixabay

KGS dofinansuje „Eko-gospodynie”

Ruszył IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich “Eko-gospodyni”.

Organizatorem Programu grantowego „Eko-gospodyni” jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, a KGS jest współorganizatorem.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie dla KGW to 100 tys. zł,  a jeden projekt może zostać dofinansowany grantem do wysokości 10 tys. zł.

Jak uzyskać grant? „Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy Projekt, w którym przedstawia działania w zakresie edukacji ekologicznej i/lub promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich” – podaje KGS.

Wnioski można składać do 31 lipca 2024, a „zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone” do 30 września 2024 r.

Jak podpowiadają organizatorzy, projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

  1.  organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,
  2.  organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),
  3. organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,
  4.  organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,
  5.  organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej,
  6.  organizacji działań dotyczących eko-upraw,
  7. organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności.

Zgodnie z regulaminem, liczba osób korzystających z Projektu nie może być mniejsza niż 10. Wysokość przyznanego przez Organizatora dofinansowania może być niższa niż wnioskowana. Reprezentant KGW rozlicza się z wykorzystania dofinansowania w ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2025 r.

Fundacja „Pomaganie krzepi” powstała 16 września 2016 r. W ostatnim dostępnym sprawozdaniu z 2022 roku wykazała koszty działalności statutowej w wysokości 555.500,55 zł, koszty administracyjne wyniosły 206.309,92 zł, przychody to 713.536,72 zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!