Scroll Top
ścieżka rowerowa

Rozbudowa drogi obejmuje budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej
Fot. Hans z Pixabay

Rozbudowa drogi obejmuje budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej
Fot. Hans z Pixabay

Kolejna droga przebudowana dzięki rządowemu dofinansowaniu

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 16,2 mln zł, z czego 60 proc. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ministerstwo Infrastruktury informuje

23 września 2023 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, oficjalnie otwarto nowo rozbudowaną drogę powiatową, która połączy dwie miejscowości – Przeginię z Sułoszową. Na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K w km od 0+003,10 do 4+189,50 oraz od 0+003,60 do 0+080,40 w miejscowościach Przeginia i Sułoszowa, Powiat Krakowski” władze samorządowe otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości niemal 10,2 mln zł.

– Dziś dokonujemy kolejnego ważnego kroku w rozwoju powiatu krakowskiego, jako regionu mającego nowoczesne i bezpieczne drogi lokalne. Otwarcie nowo rozbudowanej drogi powiatowej nie tylko poprawi komfort podróżowania, ale również jakość życia okolicznych mieszkańców. Ta nowoczesna droga stanowi symbol skutecznego partnerstwa między rządem a samorządem lokalnym. Jestem dumny, że dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg udaje się realizować takie przedsięwzięcia – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja objęła kompleksową rozbudowę istniejącej drogi powiatowej klasy Z na łącznej długości ok. 4,2 km, w tym: budowę nawierzchni jezdni z poboczem, ścieżki rowerowej dwukierunkowej z możliwością korzystania przez pieszych, chodnika, przejść dla pieszych oraz przejść wraz z przejazdem dla rowerzystów, a także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

W ramach zadania powstała również kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudowane zostały zjazdy wraz z przepustami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 16,2 mln zł, z czego 60 proc. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Samorządowe inwestycje z rządowym wsparciem Jednostki samorządu terytorialnego mają do dyspozycji wiele instrumentów, dzięki którym mogą uzyskać dofinansowania na zadania mające na celu budowę, przebudowę lub remont zarządzanych przez nich dróg. Jednym z nich jest przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD).

W ramach tego Funduszu na realizację zadań gminnych i powiatowych w województwie małopolskim samorządy otrzymały ponad 1,2 mld zł na 1,4 tys. zadań. Około 161,3 mln zł stanowiła kwota przydzielona na inwestycje samorządowe w powiecie krakowskim, z czego 5,1 mln zł trafiło do Gminy Sułoszowa. Ze środków RFRD od 2021 r. dofinansowywana jest ponadto budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. W Małopolsce z rządowym wsparciem w wysokości 110 mln zł powstaną trzy obwodnice: Zielonek, Brzeszcz oraz Szczurowej. Umowy na dofinansowanie tych zadań zostały już podpisane.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!