Scroll Top
wniosek pożyczka samozatrudnienie

Będą preferencyjne pożyczki na samozatrudnienie
Fot. Pexels z Pixabay

Będą preferencyjne pożyczki na samozatrudnienie
Fot. Pexels z Pixabay

Komitet Monitorujący EFS o projekcie BGK ws. pożyczek na samozatrudnienie

Założenia projektu Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego pożyczek na samozatrudnienie przyjął na swym drugim posiedzeniu Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W myśl projektu na wsparcie mogą liczyć także osoby o niższych dochodach.

Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, to pierwszy z czterech, planowanych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, instrumentów finansowych dotyczący pożyczek na samozatrudnienie. Założenia projektu przewidują uruchomienie wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek na podjęcie samozatrudnienia.

Na ten projekt przeznaczono 674 mln zł, które będą stanowić dokapitalizowanie realizowanego z powodzeniem już od kilku lat Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Dzięki środkom EFS+ znacznie zwiększy się zasięg tego programu, wsparciem zostanie objęta szersza grupa docelowa niż dotychczas, m.in. o pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się osoby pracujące o niższych dochodach.

W okresie realizacji projektu, który obejmuje cały okres programowania i zakończy się w grudniu 2029 roku, zaplanowano udzielenie 6 900 pożyczek. Przepisy dotyczące udzielania pożyczek, tak jak i grupa osób uprawnionych do ubiegania się o pożyczki, zostały określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego podjęto również uchwałę dotyczącą przyjęcia katalogu i systematyki ogólnych kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zatwierdzenie tych kryteriów umożliwi rozpoczęcie oceny i wybór do dofinansowania projektów w naborach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych w ramach Programu.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!