Scroll Top
globus Polska

Są dodatkowe pieniądze dla samorządów
Fot. Mojca-Peter z Pixabay

Są dodatkowe pieniądze dla samorządów
Fot. Mojca-Peter z Pixabay

KPRM: Do wsi, miast i miasteczek trafią dodatkowe pieniądze

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają na swoje cele dodatkowe pieniądze w wysokości 14 mld zł.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje:

Od 2015 r. wprowadziliśmy zmiany w polityce dla samorządów. Wspieramy inwestycje we wsiach, gminach, małych i dużych miastach. Na rozwój Polski lokalnej przekazujemy z budżetu państwa rekordowe środki. Jeszcze w 2023 r. JST otrzymają na swoje cele dodatkowe pieniądze w wysokości 14 mld zł. Nie byłoby to możliwe bez uszczelnienia systemu podatkowego i naprawy finansów publicznych.

Dzięki licznym programom rządowym, w całej Polsce powstają inwestycje bliskie ludziom: wyremontowane drogi i nowe ścieżki rowerowe, nowoczesne szkoły i hale sportowe, odnowione szpitale i przychodnie.

14 mld zł dla samorządów jeszcze w tym roku

Dbamy o bliską współpracę rządu z samorządem. Chcemy by wsie, gminy i miasta w całej Polsce dynamicznie się rozwijały. Przez ostatnie 8 lat samorządy otrzymują rekordowe środki z budżetu państwa. Dofinansowanie trafia do wszystkich JST – zarówno do tych mniejszych jak i większych.

Jeszcze w tym roku do samorządów trafi łącznie dodatkowe 14 mld zł. To uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują na co przeznaczą pieniądze. JST mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.

– Dla samorządowców bardzo ważne są także wydatki bieżące. Dlatego, po ostatnich zmianach, dokonaliśmy w ustawie budżetowej nowych uzgodnień – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Programy rządowe dla Polski lokalnej

Nasz rząd dąży do zrównoważonego rozwoju całego kraju, niezależnie od politycznych poglądów ich włodarzy. Wspieramy władze wsi, gmin, miast i miasteczek w pomysłach na nowe inwestycje w regionie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców.

– Będziemy robili wszystko, żeby przyciągać nowych przedsiębiorców, nowe biznesy, żeby tworzyć miejsca pracy, żeby pracownicy, mieszkańcy zarabiali coraz bardziej godnie. To jest sedno naszej polityki – zrównoważony rozwój, wyrównywanie szans, sprawiedliwy i solidarny rozwój – podkreślił szef rządu. Wprowadziliśmy szereg programów rządowych, dzięki którym w Polsce lokalnej żyje się lepiej.

Najważniejsze programy rządowe, które wspierają samorządy:

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

– To bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty, miasta, województwa i ich związki w całym kraju.

– Dotychczas odbyło się pięć edycji, w ramach których dofinansowanie otrzymały m.in. miejsca, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Dwie ostatnie edycje były przeznaczone na rozwój stref przemysłowych oraz polskich uzdrowisk.

– Łącznie na program przeznaczyliśmy już 63,4 mld zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Od 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 18 tys. km. na łączną sumę blisko 13 mld zł. Ze wsparciem przeznaczonym na 2023 r. kwota ta wyniesie 15,3 mld zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

– To środki dla gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom – m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy dróg.

– Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 13,2 mld zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

– To dodatkowe środki, które przeznaczamy na remont lub odbudowę zabytków w całej Polsce. Dzięki temu, przywracamy komfort życia mieszkańcom, dla których zabytki to często budynki użyteczności publicznej.

– W ramach I naboru wybraliśmy 4800 projektów, na które przekażemy 2,51 mld zł.

– Do 16 sierpnia samorządy mogą składać wnioski w ramach II naboru.

Inne programy, dzięki którym zyskują lokalne społeczności, to Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch+ czy Senior+.

 

Źródło informacji: KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!