Scroll Top
Lubuskie-UMWL

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oficjalnie wystartował
Fot. UMWL

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oficjalnie wystartował
Fot. UMWL

Lubuskie zainaugurowało program Fundusze Europejskie 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 oficjalnie wystartował.

Na miejsce inauguracji władze województwa wybrały Centrum Historyczno-Kulturalne – Schoenaichianum, czyli zrewitalizowany z unijnym wsparciem budynek dawnego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przypomniała, że nowy budżet regionu to rekordowe 915 mln euro – 263 mln w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 651 mln w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadeklarowała, że wśród priorytetów regionu znalazły się dokładnie te projekty, które wpisują się w 5 priorytetów Polityki Spójności. To: rozwój Parku Technologii Kosmicznych i parków naukowo-technologicznych w ogóle, Lubuski System Innowacyjnych Startupów, modernizacja energetyczna w infrastrukturze ochrony zdrowia, budowa wzorcowego budynku pasywnego czy zakup taboru kolejowego.

– Program jest już zatwierdzony, przyjęty, ale to nie znaczy, że coś nie może się w nim zmienić. Jesteśmy teraz na etapie pisania uszczegółowienia i kryteriów dostępu. Są wnioski, czy będą premiowane projekty dla obszarów wykluczonych. I o to zadbamy. W drugim kwartale 2023 r. planujemy ogłosić pierwszy nabór  – zapewniła marszałek Polak.

Członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, nadzorujący wydatkowanie środków unijnych w regionie, zapewnił, że wszystkie obszary zagrożone zostały uwzględnione w nowym programie; wchodzą one w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, bądź też Partnerstw zawiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Poinformował, że w poprzedniej perspektywie w Lubuskiem były dwa ZIT-y, teraz są cztery, a liczba Partnerstw wzrasta – z trzech do dziewięciu. W efekcie z 56 proc. do 96 proc. wzrasta odsetek mieszkańców regionu objętych współpracą w gospodarowaniu unijnymi środkami przeznaczonymi na lata 2021-2027.

Lucie Žáčkova z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE podkreśliła, że Lubuskie jest w czołówce polskich regionów pod względem wydatków na badania i rozwój w przeliczeniu na mieszkańca, zwłaszcza w sektorze szkolnictwa wyższego. Nowo przyjęty program będzie wspierał projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Szacuje się, że 169 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na rzecz badań i rozwoju. Jednocześnie prawie 20 mln euro zostanie przeznaczonych na cyfryzację przedsiębiorstw i instytucji publicznych, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami gospodarki przyszłości – poinformowała.

Gospodarz miejsca inauguracyjnej konferencji burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter deklarował: – Nadal chcemy aktywnie budować zjednoczoną Europę, opartą na uniwersalnych wartościach: demokracji, tolerancji, wolności i praworządności. Widzimy szansę rozwoju i gwarancję jakże dzisiaj potrzebnego bezpieczeństwa właśnie w zjednoczonej Europie.

Centrum Historyczno-Kulturalne – Schoenaichianum w Bytomiu Odrzańskim powstało w zrujnowanym zabytkowym budynku byłego kościoła ewangelickiego kosztem ponad 15 mln zł, z czego ponad połowa pochodziła z Funduszy Europejskich. Wyremontowano pochodzący z połowy XVIII wieku budynek wraz z wieżą wybudowaną w połowie XIX wieku. W ten sposób w układzie urbanistycznym miasta zachowana została jedna z najważniejszych dominant architektonicznych. Projekt umożliwi utworzenie kilku ważnych dla miasta instytucji kultury, jak archiwum archeologiczne, regionalna izba muzealna, pracownia konserwacji zabytków archeologicznych, czy centrum konferencyjne.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!