Scroll Top
Mazowsze urząd marszałek

Fot. UMWM

Fot. UMWM

Mazowsze: w tym roku 42 konkursy na Fundusze Europejskie

42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł, ogłosi w tym roku samorząd woj. mazowieckiego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Pierwsze konkursy ruszą już pod koniec marca.

O unijne wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł. Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg.

W perspektywie 2021-2027 województwo mazowieckie to statystycznie dwa regiony: lepiej rozwinięty warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Do regionalnego trafi 3/4 funduszy unijnych. Prawie 15 proc. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będzie na wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej Mazowsza, a ponad 30 proc. na zielony rozwój województwa. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus obejmie rynek pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, włączenie społeczne, usługi społeczne i zdrowotne. Najwięcej środków, bo około 37 proc. całej alokacji EFS+ zostanie przeznaczonych na działania związane z aktywną integracją, rozwojem usług społecznych i zdrowotnych.

Jak informuje urząd marszałkowski, od 31 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu średnich oraz ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Samorządy będą mogły ubiegać się także o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych, które nie spełniają wymogów tzw. dyrektywy ściekowej oraz zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pod koniec marca rozpocznie się również konkurs na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W tym samym czasie wystartują również nabory wniosków na działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W drugim kwartale będzie można ubiegać się o pieniądze na realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami czy też rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie obejmie również aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów czy zapewnienie odpowiednich kompetencji przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

Plany na trzeci kwartał obejmują konkursy wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji biznesowych. Będą też konkursy o dofinansowanie działań z zakresu zapewnienia infrastruktury społecznej, zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi czy usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów. Pracodawcy skorzystają z pomocy we wprowadzaniu telepracy, natomiast szkoły będą mogły starać się o fundusze na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Będą również dostępne środki na kształcenie dorosłych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W czwartym kwartale samorządy będą mogły składać wnioski o fundusze europejskie na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych. Wsparcie obejmie też ograniczanie skutków suszy, ochronę różnorodności biologicznej, a także parków krajobrazowych. Będzie to również czas rozpoczęcia konkursów o dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych czy transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Końcówka roku przyniesie także możliwość pozyskania wsparcia na rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!