Scroll Top
bookkeeping-g12869dcd8_1920


Jest inflacja – a czy jest ochrona?
Fot. Firmbee z Pixabay


Jest inflacja – a czy jest ochrona?
Fot. Firmbee z Pixabay

MF: Podatki, Tarcze i Wakacje Kredytowe

Chronimy portfele Polaków przed skutkami inflacji – podaje Ministerstwo Finansów w podsumowaniu 2022 roku.

Ministerstwo Finansów informuje:

Tarcza Antyinflacyjna realnie zmniejszyła rachunki Polaków. W 2023 r. nadal obowiązywała będzie zerowa stawka VAT na żywność. Będą też działały nowe pozapodatkowe mechanizmy osłonowe. Dzięki Niskim Podatkom PIT będzie mniejszy. Od stycznia 2023 r. wprowadzamy kolejne korzystne rozwiązania dotyczące kwoty wolnej od podatku.

W ramach Tarczy Antyputinowskiej wprowadziliśmy Wakacje Kredytowe, które objęły już ponad 1 mln kredytów, a z których korzystać będzie można również w przyszłym roku.

Cały czas obserwujemy sytuację i podejmujemy działania, aby zmniejszyć presję inflacyjną i stworzyć osłonę gospodarstw domowych przed skutkami zawirowań zewnętrznych. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania osłonowe łagodzące skutki inflacji takie jak: Tarcza Antyinflacyjna, Wakacje Kredytowe i reforma Niskie Podatki. Ich wspólnym celem jest ochrona Polaków przed skutkami wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i inflacyjnego.

Tarcza Antyinflacyjna o wartości ponad 30 mld zł

Tarcza Antyinflacyjna w obecnym kształcie obowiązuje do końca 2022 r. Do 30 czerwca 2023 r. przedłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność oraz wyłączamy sprzedaż paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. W 2023 r. będą też obowiązywały nowe, skuteczne rozwiązania służące niwelowaniu rosnących cen. Mrożenie cen prądu i gazu to rządowe mechanizmy, które zastąpią dotychczasowe obniżki VAT.

Do końca 2022 r. stosujemy obniżenie stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej, niektóre paliwa silnikowe, energię elektryczną i cieplną oraz gaz ziemny. Do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz na lekki olej opałowy.

Obniżka podatków w Tarczy Antyinflacyjnej objęła:

– VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc.

– VAT na nawozy rolnicze z 8 proc. do 0 proc.

– VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy do poziomu minimum w UE

– VAT na prąd z 23 proc. do 5 proc. oraz zwolnienie z akcyzy dla gospodarstw domowych i minimalna akcyza dla pozostałych odbiorców

– VAT na ciepło z 23 proc. do 5 proc.

– VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 0 proc.

– wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży paliw silnikowych.

Koszt wprowadzonych rozwiązań w ramach Tarczy Antyinflacyjnej w 2022 r. to ponad 30 mld zł.

Korzystne zmiany w PIT od 2023 r.

Reforma podatków została rozłożona na 2 etapy. Już w lipcu 2022 r. obniżyliśmy stawkę PIT do 12 proc. przy pozostawieniu wysokiej kwoty wolnej (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł). Od stycznia 2023 r. wprowadzamy elastyczniejsze zasady stosowania kwoty wolnej. Będzie można ją stosować nawet u trzech płatników i przy umowach zlecenia. Dzięki temu wieloetatowcy i zleceniobiorcy, którzy złożą PIT-2 nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach i odzyskiwać go dopiero przy rozliczeniu rocznym, kiedy to zwracane są nadpłaty. Tym samym otrzymywać będą wyższe wynagrodzenie na rękę już w trakcie roku.

Niskie podatki to również szereg innych preferencji. To emerytura do 2500 zł bez PIT, to PIT-0 dla pracującego seniora, powracających zza granicy, rodzin 4+. To również 1,5 proc. dla Organizacji Pożytku Publicznego, preferencyjne rozliczenie dla samotnych rodziców oraz szereg nowych preferencji prorodzinnych.

Korzystniejsze rozliczenie za 2022 r.

Rozliczając swój PIT w przyszłym roku będziemy składać – tak jak w ubiegłych latach – jedno roczne zeznanie podatkowe z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad i parametrów. Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej (uchyloną 1 lipca br.) może okazać się korzystniejsze. Takie osoby (może to być 1 osoba na 1 tysiąc) otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy w podatku. Podatnik nie musi samodzielnie obliczać różnicy ani ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia – Krajowa Administracja Skarbowa zrobi to za niego. Urząd skarbowy obliczy hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej. Jeśli będzie on niższy od należnego podatku wykazanego przez podatnika w zeznaniu podatkowym, to urząd wyśle mu (pocztą lub przez e-US) informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu.

W rozliczeniu PIT, podobnie jak w ubiegłych latach pomoże nam usługa Twój e-PIT dostępna w e-US.

Wakacje kredytowe – ponad milion kredytów objętych programem

Wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty nawet 8 rat kredytu hipotecznego i odpowiedź rządu na rosnące wskutek inflacji stopy procentowe. Może z nich skorzystać każda osoba, która posiada kredyt hipoteczny w PLN i nabyła nieruchomość – mieszkanie, dom lub działkę – na własne potrzeby mieszkaniowe. Przesunięcie terminów spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu, a o liczbie zawieszonych rat decydują sami kredytobiorcy.

Oszczędność w portfelach Polaków to nawet 3 mld zł rocznie. W 2022 roku kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat – dwóch w III kw. i dwóch w IV kw.

Według stanu na koniec listopada „wakacjami” objętych zostało już 1,04 mln kredytów o łącznej wartości 261,6 mld zł. To 53 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce i 67 proc. ich łącznej wartości.

W 2023 roku również możesz zawiesić spłatę kredytu – łącznie na cztery miesiące, po jednej racie w każdym z kwartałów.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – 2 mld zł wsparcia

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to realna pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy. Maksymalne wsparcie z funduszu wynosi 2 tys. zł miesięcznie i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone może zostać aż 22 tys. zł.

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!