Scroll Top
euro

O dodatkowe środki w ramach rewizji KPO o nowy rozdział REPowerEU Polska zawnioskowała w marcu br.
Fot. Alexa z Pixabay

O dodatkowe środki w ramach rewizji KPO o nowy rozdział REPowerEU Polska zawnioskowała w marcu br.
Fot. Alexa z Pixabay

MFiPR: Min. Jarosińska-Jedynak: jeszcze w grudniu do Polski wpłynie zaliczka z KPO

Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie do spraw finansów z państw członkowskich, zatwierdzili 8 grudnia zaproponowaną przez Komisję Europejską decyzję w sprawie zmienionego polskiego KPO i nowego rozdziału REPowerEU.

To oznacza, że Polska otrzyma dodatkowo 2,76 mld euro (ponad 12 mld zł) dotacji i 23 mld euro (102 mld zł) preferencyjnych pożyczek. Jeszcze w grudniu do naszego kraju wpłynie zaliczka z rewizji KPO. Wartość zaliczki to ponad 5 mld euro.

– Decyzja Rady Unii Europejskiej oznacza, że do Polski wpłynie ponad 5 mld euro z rewizji KPO, której wypłata nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kamieni milowych – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od kwietnia koordynowało prace nad rewizją KPO. Jego zmiana wynika z konieczności uwzględnienia nowego unijnego instrumentu RePowerEU, który dotyczy transformacji energetycznej. Jest to odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys energetyczny związany z wysokim wzrostem cen energii, a później wybuchem wojny w Ukrainie.

– Zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej decyzji wykonawczej KE w sprawie w zmienionego polskiego KPO to także sukces Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To efekt pracy i bardzo skutecznych działań urzędników ministerstwa, którzy przez kilka miesięcy prowadzili dialog techniczny z Komisją Europejską – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zaakceptowanie przez Radę UE zmienionego KPO oznacza, że budżet KPO wzrośnie o ponad 25,76 mld euro, czyli o ok. 114 mld zł (ponad 12 mld zł dotacji i 102 mld zł preferencyjnych pożyczek). Kolejnym krokiem będzie podpisanie zmienionych umów na część grantową i pożyczkową, co powinno nastąpić do 15 grudnia. Pozwoli to na przekazanie Polsce należnej zaliczki.

Środki z REPowerEU to dodatkowe wsparcie, które zostanie przeznaczone na szeroko pojętą transformację energetyczną, w tym na: • inwestycje w rozwój i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz magazynowanie energii; • infrastrukturę do wytwarzania paliw alternatywnych, w tym z morskiej energetyki wiatrowej; • upowszechnianie energetyki obywatelskiej; • tworzenie społeczności energetycznych i wspieranie ich w stosowaniu OZE; • zrównoważony transport, rozwijanie zielonych umiejętności oraz efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Blisko 60 mld euro z KPO

KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

Rewizja KPO

O dodatkowe środki w ramach rewizji KPO o nowy rozdział REPowerEU Polska zawnioskowała w marcu br. W sierpniu br. minister funduszy i polityki regionalnej złożył formalny wniosek o rewizję KPO. Pod koniec listopada br. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polskie propozycje zmienionego KPO i nowego rozdziału REPowerEU. 8 grudnia br. Rada ECOFIN, czyli ministrowie do spraw finansów ze wszystkich państw członkowskich formalnie zatwierdzili rewizję polskiego KPO.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!