Scroll Top
euro toczenie

PARP za długo rozpatrywała wnioski o wsparcie?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

PARP za długo rozpatrywała wnioski o wsparcie?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

MFiPR: Minister K. Pełczyńska-Nałęcz odwołała władze PARP

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podjęła decyzję o odwołaniu zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbędzie się konkurs na prezesa PARP.

Do czasu jego wyłonienia pełniącą obowiązki prezesa będzie Joanna Zembaczyńska-Świątek, dotychczasowa dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów w Agencji.

– To jest największa instytucja wspierająca przedsiębiorców w Polsce – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłaszając decyzję o odwołaniu dotychczasowego zarządu PARP. Minister Pełczyńska-Nałęcz dodała, że PARP ma ogromne fundusze na wsparcie przedsiębiorców. W perspektywie finansowej 2021-2027 na ten cel z funduszy strukturalnych przewidziane jest około 20 mld zł. W tym roku z PARP powinno otrzymać wsparcie około 1 tys. przedsiębiorców w wysokości 3,5 mld zł.

– Dlatego tak ważne jest, aby Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była instytucją nowoczesną, stojącą frontem dla klientów. PARP musi być partnerem, a nie nadzorcą – podkreśliła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Decyzją minister, pełniącą obowiązki prezesa PARP została Joanna Zembaczyńska-Świątek, dotychczasowa dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów. Jest ona wieloletnim pracownikiem PARP-u.

Minister ogłosiła również konkurs na to stanowisko. Zasady naboru prezesa Agencji przybliżył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

– Konkurs na prezesa PARP wyznacza standard powoływania władz państwowych agencji. Warunki konkursu będą transparentne i publicznie dostępne. Nabór potrwa 21 dni, a nie 10, tak jak było to praktykowane do tej pory. Cały proces rekrutacji potrwa około 1,5 miesiąca. Pozwoli to wyłonić jak najlepszych specjalistów – zaznaczył sekretarz stanu Jan Szyszko i dodał: – Polscy przedsiębiorcy zasługują na jak najlepsze wsparcie w rozwoju swojego potencjału.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej oceniła działania instytucji podległej ministerstwu jako „ospałe, nieefektywne i niedynamiczne”. Dlatego decyzją minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skróci się procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

– W listopadzie minionego roku zakończył się konkurs, w którym zgłoszono 3000 wniosków. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez rok. To oznaczałoby, że przedsiębiorcy dostaną informację o wsparciu rok po tym, jak został zakończony konkurs, czyli dopiero w listopadzie roku bieżącego. To jest nie do przyjęcia – podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Celem działania Agencji jest między innymi realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!