Scroll Top
wiatraki morze

Zakończenie wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju branży offshore
Fot. Bruno z Pixabay

Zakończenie wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju branży offshore
Fot. Bruno z Pixabay

MI: budowa morskich farm wiatrowych nabierze tempa

Droga do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez wykorzystanie morza została otwarta.

2 października 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało konferencję „Offshore – koncesje w polskich obszarach morskich”, podsumowującą proces wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych.

– Budowa sektora morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonego miksu energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zakończyliśmy procedurę wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych, która stanowi pierwszy etap w ważnym procesie kształtowania nowego sektora gospodarki — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Na początku konferencji, oprócz wiceministra Marka Gróbarczyka, głos zabrali również sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Śliwa oraz członek Zarządu ORLEN SA Armen Artwich.

Dzięki przyjętemu planowi zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz stworzeniu odpowiednich, pasujących do wymogów i potrzeb rozwojowych przepisów prawnych, realnym stało się przyznanie pozwoleń i zamknięcie tego etapu, koniecznego dla dalszej budowy morskiej energetyki wiatrowej.

Ministerstwo Infrastruktury oceniło 132 wnioski, co przekłada się na dokumentację liczącą ok. 360 tys. stron. Suma mocy, jaka będzie generowana przez farmy wiatrowe, na które wydano pozwolenia we właśnie zakończonej 2. fazie offshore, to niemal 9 GW. Z kolei suma mocy w 1. i 2. fazie offshore to nawet ok. 15 GW.

Konferencja zgromadziła kluczowych przedstawicieli najważniejszych podmiotów tworzących branżę morskiej energetyki wiatrowej w Polsce: przedstawicieli podmiotów państwowych i prywatnych. Licznie przybyli także przedstawicieli zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego branży offshore.

Konferencja skupiona była wokół trzech debat tematycznych. Debata rektorów dotyczyła rozwoju offshore, który ma szansę stać się motorem rozwoju technologicznego Polski. Udział w niej wzięli przedstawiciele Politechniki Morskiej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Politechniki Gdańskiej.

Debata właścicieli koncesji skupiała się na powodach zaangażowania w offshore oraz teraźniejszość i przyszłość branży offshore w Polsce na tle długoterminowych wyzwań branży.

Udział w niej wzięli przedstawiciele Orlenu, PGE Bałtowa, Polenergii, Ocean Winds i RWE.

W trakcie debaty dostawców usług i kooperantów omówiono szanse, wyzwania, kształt i perspektywy rynku dla offshore.

Udział w tej debacie wzięli przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, PŻB Offshore, GE Power, Siemens Gamesa oraz Vestas.

Zakończenie wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju branży offshore i budowania niezależności energetycznej Polski. Energetyka wiatrowa uzyskała należyty priorytet przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska oraz interesów innych użytkowników morza. Dzięki zaplanowaniu całego procesu, od przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego, przez dostosowanie prawa do aktualnej sytuacji, możliwe było wydanie pozwoleń optymalnie wykorzystujących potencjał Bałtyku. Pozwolenia otwierają drogę do rozwijania projektów, w których udział bierze cała branża morska.

 

Źródło informacji: MI

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!