Scroll Top
tory

Linie kolejowe będą ponownie uruchamiane
Fot. Aleksejs Ivanovs z Pixabay

Linie kolejowe będą ponownie uruchamiane
Fot. Aleksejs Ivanovs z Pixabay

MI: Kolejne porozumienie rządu z samorządem ws. linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe SA porozumiały się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania władzom tego województwa niewykorzystywanych obecnie linii kolejowych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Samorząd przez najbliższe 30 lat będzie zarządzać dwoma odcinkami tras: Jelenia Góra – Lwówek Śląski (linia kolejowa nr 283) oraz Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie (linia kolejowa nr 322). Zapewni to lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej w regionie.

– Dobra współpraca z władzami województwa dolnośląskiego przekłada się na realizację ważnych projektów, które wpisują się w realizowaną, m.in. w ramach programu Kolej Plus, walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Na Dolnym Śląsku ta współpraca zaowocowała już przywróceniem połączeń. Po niezbędnych pracach możliwe będą także ponowne przejazdy pociągów między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim oraz na odcinku Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– PKP Polskie Linie Kolejowe SA tworzą sprawną i bezpieczną sieć kolejową, poprzez realizowane inwestycje, sukcesywnie zapewniające dogodniejsze podróże. Ważnym elementem rozwoju kolei jest także odpowiednie zarządzanie liniami, które, z różnych względów, od lat nie są wykorzystywane. Dzięki efektywnej współpracy z samorządami możliwe jest lepsze wykorzystanie infrastruktury nieobjętej w najbliższych latach przez Spółkę planami inwestycyjnymi. Przekazanie takich odcinków w zarząd samorządów umożliwi mieszkańcom lepszy dostęp do kolei – stwierdził prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) będzie zarządzać ponad 30 km odcinkiem między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim, na którym ruch pasażerski nie był prowadzony od 2016 r., a także blisko 15 km szlakiem Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie, który nie był obsługiwany przez pociągi pasażerskie od 2004 r. Pozostały odcinek linii, liczący ok. 12 km, pozostaje w zarządzie PLK SA – jest wykorzystywany w ruchu towarowym przez pociągi obsługujące kopalnię kruszywa.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!