Scroll Top
droga budowa asfalt

179 km objęły inwestycje drogowe w podlaskim
Fot. s m anamul rezwan z Pixabay

179 km objęły inwestycje drogowe w podlaskim
Fot. s m anamul rezwan z Pixabay

MI: Podlaskie inwestycje samorządowe z rządowym wsparciem

W latach 2019-2023 dofinansowanie z RFRD w powiecie łomżyńskim uzyskały inwestycje na drogach lokalnych o łącznej wartości 100 mln zł.

– Ministerstwo Infrastruktury informuje:

1 czerwca 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w otwarciu drogi powiatowej nr 1996B Brulin – Strzeszewo w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim. Odcinek o długości 4,5 km został przebudowany i rozbudowany z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości blisko 2,9 mln zł.

– Z różnych programów drogowych do samorządów trafiają miliardy złotych rządowego wsparcia. Przede wszystkim są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale również są to dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład czy środków rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki tym instrumentom wsparcia, a także zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych jest wiele zadań, które sprawiają, że każdy polski region ma równe szanse rozwoju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dotychczas w latach 2019-2023 dofinansowanie z RFRD w powiecie łomżyńskim uzyskały inwestycje na drogach lokalnych o łącznej wartości 100 mln zł. Pozwoliło to na budowę, przebudowę i modernizację 137 odcinków dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 179 km.

Minister A. Adamczyk uczestniczył ponadto w otwarciu skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1937B, zrealizowanego w ramach zadania „Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Pniewo”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2021 r. w ramach zadań gminnych i powiatowych przyznano z RFRD środki na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na ten cel przeznaczyliśmy w województwie podlaskim w sumie 38,5 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie 117 zadań, w ramach których zaplanowano modernizację 250 przejść dla pieszych.

— Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem obecnego rządu. W ramach pomocy samorządom, które modernizują drogi lokalne, wygospodarowaliśmy środki przeznaczone wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Inwestycje te zakładają doświetlenie przejść i przebudowę geometrii drogi, tak aby piesi byli lepiej widoczni i czuli się bezpiecznie podczas przekraczania jezdni – dodał minister A. Adamczyk.

RFRD w woj. podlaskim

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w latach 2019-2023 na realizację ponad 1,4 tys. zadań gminnych i powiatowych na ponad 2 tys. km dróg lokalnych w województwie podlaskim wyniosła ponad 1,2 mld zł:

  • w 2019 roku 353,5 mln zł, liczba zadań 355, z czego dofinansowano 720,2 km dróg,
  • w 2020 roku 205,5 mln zł, liczba zadań 319, z czego dofinansowano 388,7 km dróg,
  • w 2021 roku 205,5 mln zł, liczba zadań 272, z czego dofinansowano 460 km dróg,
  • w 2022 roku 207 mln zł, liczba zadań 196, na dofinansowanie 345 km dróg,
  • w 2023 roku 201,1 mln zł, liczba zadań 164, na dofinansowanie 282 km dróg.

Obwodnice w ramach RFRD

Na liście zadań zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów są 4 zadania z województwa podlaskiego, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD to 163,6 mln zł:

  • budowa obwodnicy Sokołowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678, kwota dofinansowania wynosi 27 mln zł;
  • budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690, kwota dofinansowania wynosi 62 mln zł;
  • budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647, kwota dofinansowania wynosi 54,4 mln zł;
  • budowa drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk, kwota dofinansowania wynosi 20,2 mln zł.

Dla tych zadań zostały już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RFRD.

Zadania miejskie w ramach RFRD

W województwie podlaskim dofinansowanie otrzymało zadanie „Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku”. Wartość rządowego dofinansowania dla inwestycji poprawiających stan dróg lokalnych w stolicy województwa wyniosła 20,45 mln zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!