Scroll Top
pociąg

Jakie pociągi mogą obsługiwać linie kolejowe między Polską i Ukrainą?
Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Jakie pociągi mogą obsługiwać linie kolejowe między Polską i Ukrainą?
Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

MI: Rozmowa wiceministrów ds. kolei Polski i Ukrainy

Utrzymanie i usprawnienie połączenia kolejowego Lwów-Rawa Ruska-Warszawa, a także ograniczenia techniczne przy wykorzystaniu taboru przewoźnika ukraińskiego na polskiej sieci kolejowej były tematem rozmowy podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Malepszaka z wiceministrem do spraw rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Yuriiem Vaskovem.

Spotkanie w formie wideokonferencji odbyło się 17 stycznia 2024 r. Było to pierwsze spotkanie ministrów, którzy w swoich resortach odpowiadają za nadzór nad zagadnieniami kolejowymi.

Rozmowy pozwoliły na omówienie technicznych zagadnień wpływających na jakość świadczonych usług w przewozach pasażerskich oraz możliwości ich poprawy przy zapewnieniu wszelkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

W październiku 2023 r. Koleje Ukraińskie (UZ) uruchomiły połączenie Lwów-Warszawa. Połączenie to na terenie Polski ma charakter komercyjny, w celu jego uruchomienia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na rzecz spółki SKPL Cargo Sp. z o. o. Z powodu awarii dotychczasowego składu, który obsługiwał połączenie Warszawa-Rawa Ruska, SKPL zwróciła się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zarządcy narodowej sieci kolejowej), z prośbą o wyrażenie zgody na tymczasową eksploatację pojazdów kolejowych typu DM90.

Wiceminister infrastruktury P. Malepszak poinformował swego rozmówcę, że każdy typ pojazdu kolejowego używanego w Polsce musi posiadać zezwolenie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) lub Prezesa UTK. Wcześniej przewoźnik musi odbyć jazdy testowe z taborem bez pasażerów, w formie uzgodnionej z zarządcą infrastruktury i UTK. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu pojazdów kolejowych do ruchu jest w gestii Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Reasumując stanowisko strony polskiej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak wskazał: – Najważniejsze jest bezpieczeństwo podróżnych. Ludzie, którzy decydując się na korzystanie z danego środka transportu wierzą, że jest on bezpieczny – powiedział Piotr Malepszak.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!