Scroll Top
butle z gazem

Różnica między miastem a wsią w wyposażeniu w sieć gazową sięgała aż 41 p.proc.
Fot. kobitriki z Pixabay

Różnica między miastem a wsią w wyposażeniu w sieć gazową sięgała aż 41 p.proc.
Fot. kobitriki z Pixabay

Mieszkania na wsi o połowę większe niż w miastach

Mieszkania na wsi – według stanu na ostatni dzień 2022 r. – były średnio o 32,6 m2 większe niż w miastach. Były jednak gęściej zaludnione i słabiej wyposażone w instalacje.

Wg GUS w 2022 roku średnia wielkość mieszkania w Polsce wynosiła 75,3 m2 i wzrosła o 0,2 m2 w porównaniu z 2021 rokiem. Mieszkania na wsi miały średnio 97,4 m2, a w miastach 64,8 m2.

Gęstość zaludnienia mieszkań odzwierciedla przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie, przy czym często podaje się zamiennie liczbę osób na 100 mieszkań – w 2022 roku ta średnia wynosiła 242 osoby.

Jeśli chodzi natomiast o przeciętną liczbę osób przypadającą na 1 izbę, to wskaźnik ten dla Polski kształtował się na poziomie 0,63, przy czym na wsi był wyższy (0,67) niż w miastach (0,61).

W 2022 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wyniosła 31,1 m2 i w porównaniu z 2021 r. wzrosła w miastach z 29,8 m2 do 30,4 m2, a na obszarach wiejskich z 31,4m2 do 32,0 m2.

Wieś jest wciąż gorzej wyposażona w podstawowe instalacje: wodociągi ma 96 proc. mieszkań, ustęp 96 proc., łazienkę 88,2 proc. gaz z sieci 30,7 proc., podczas gdy w Polsce w wodociąg wyposażonych było 97,7 proc. mieszkań, w ustęp 95,2 proc., w łazienkę 93,8 proc., a instalacja gazowa była doprowadzona do prawie 60 proc. mieszkań. Różnica między miastem a wsią w wyposażeniu w sieć gazową sięgała aż 41,0 p.proc., w łazienkę 8,2 p.proc., a w ustęp 6,4 p.proc.

Posty powiązane

error: Content is protected !!