Scroll Top
pieniądze euro domy

Źródło: EC - Audiovisual Service

Źródło: EC - Audiovisual Service

Miliard na uzupełnienie wkładów własnych samorządów na Dolnym Śląsku

1 mld zł dołoży budżet państwa na wkład własny do unijnych projektów dolnośląskich samorządów.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało środki  dla dolnośląskich samorządów na uzupełnienie wkładów własnych w projektach finansowanych ze wsparciem programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Jak informuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego chodzi o ponad 1 mld zł.

Dofinansowanie wkładu własnego w regionie jest niezbędne bowiem Dolny Śląsk zyskał status regionu przejściowego, co oznacza że realizowane tam projekty  będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

– Dzięki skutecznym negocjacjom udało nam się pozyskać ogromne wsparcie finansowe z budżetu państwa dla dolnośląskich samorządów. W wyniku naszych rozmów ponad miliard złotych z budżetu państwa zostanie przeznaczone na uzupełnienie wkładów własnych w projektach realizowanych m.in. przez dolnośląskie samorządy. Blisko połowa tej kwoty przeznaczona będzie tylko i wyłącznie dla terenu byłego województwa wałbrzyskiego. To bardzo mocno odciąży budżety gmin naszego regionu – mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Jak poinformowano na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pieniądze w ramach Kontraktu Programowego zostaną przeznaczone z budżetu państwa na uzupełnienie wkładów własnych przy realizacji projektów finansowanych ze wsparciem programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Szczególnie ważna jest wysoka kwota przeznaczona dla projektów, które będą realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – czyli w subregionie wałbrzyskim.

– Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Duży wpływ na tę wysoką pozycję mają środki unijne, które umożliwiają realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, a naszą misją jako samorządu województwa jest właśnie praca na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Środki unijne, które w rekordowej wysokości zagwarantowaliśmy Dolnoślązakom, to ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla całego naszego regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Jak wyjaśnia urząd marszałkowski, Dolny Śląsk, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zyskał status regionu przejściowego.

“Oznacza to, że projekty realizowane na Dolnym Śląsku w najbliższych latach ze wsparciem funduszy unijnych będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej  w latach 2014-2020. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia większych wkładów własnych, bo od tej pory Unia Europejska dołoży już nie maksymalnie 85, a maksymalnie 70 procent wartości danego projektu” – czytamy w komunikacie.

Dlatego właśnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego negocjował dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, które pomoże zabezpieczyć środki, stanowiące uzupełnienie do wkładu własnego do projektów. Ostatecznie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało środki:

– do wysokości 33,2 miliony euro, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR

– do wysokości 100,5 milionów euro, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS+

– do wysokości 88,7 milionów euro, stanowiące uzupełnienie do środków z FST

Ponadto – jak informuje dolnośląski urząd marszałkowski – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w uzgodnieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, zapewni środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny współfinansowanych z EFS+, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, do wysokości 130,8 milionów euro.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 to prawie 11 miliardów złotych, w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w wysokości ponad 2,6 miliarda złotych, dedykowany rozwojowi subregionu wałbrzyskiego.

Dolnośląski Urząd Marszałkowski przypomina, że w pierwszym projekcie Umowy Partnerstwa ze stycznia 2021 roku województwo otrzymało propozycję wysokości jedynie ok. 870 mln euro.

„Ostatecznie Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynegocjował środki unijne w rekordowo wysokim poziomie 2,3 mld euro, w tym 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 480,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 581 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji” – wyliczono.

Środki z budżetu państwa pozwolą odciążyć budżety beneficjentów od konieczności zapewnienia pełnego wkładu własnego do niektórych projektów.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

error: Content is protected !!