Scroll Top
spotkania MRiRW i KZRKiOR

Podczas spotkania.
Fot. gov.pl

Podczas spotkania.
Fot. gov.pl

Minister rolnictwa spotkał się z zarządem Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski uczestniczył dziś wraz z sekretarzem stanu Michałem Kołodziejczakiem w posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, który obradował pod przewodnictwem prezesa Władysława Serafina.

Podczas spotkania ministrowie przedstawili informacje dotyczące aktualnej sytuacji na rynkach rolnych. Dyskutowano także o założeniach “Zielonego Ładu” i funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich.

Protesty

Minister Siekierski podkreślił, że rolnicze protesty spowodowane były przede wszystkim bardzo niską opłacalnością produkcji rolnej w 2023 roku.

– Złożyło się na to wiele przyczyn, w tym oczywiście forsowanie niekorzystnych zapisów zawartych w Zielonym Ładzie oraz nadmierny napływ towarów rolnych z Ukrainy – dodał minister Siekierski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę, że jednym z powodów nadmiaru zbóż na rynku był znaczący spadek pogłowia trzody chlewnej – z blisko 30 mln sztuk przed laty, do około 8,5 mln sztuk obecnie.

Minister poinformował także o pracach związanych ze zmianami dotyczącymi dzierżaw, wskazując na konieczność uregulowania tych spraw na drodze ustawowej.

Szef resortu rolnictwa przypomniał ponadto, że to dzięki rolniczym protestom oraz zdecydowanej postawie premiera Donalda Tuska w Zielonym Ładzie nastąpiły korzystne dla rolników zmiany.

20 lat w UE i plany na przyszłość

– Mniej rozmawiajmy o minionym czasie, a więcej o przyszłości – o tym jaka powinna być przyszła Wspólna Polityka Rolna – apelował minister Czesław Siekierski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na spadający udział środków na rolnictwo w całym unijnym budżecie.

– Pytania aktualne na dziś to: jaki będzie budżet WPR od 2028 roku i na jakich zasadach Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? – mówił minister Siekierski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że od 1 stycznia 2025 roku Polska będzie sprawowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

– Podczas naszej prezydencji chcemy stawiać pytania dotyczące przyszłego kształtu UE i budżetu WPR. Mamy świadomość, że funkcjonujemy w gospodarce rynkowej, w której będzie następowała koncentracja, a przecież bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze – podkreślił minister Czesław Siekierski.

Koła Gospodyń Wiejskich

Podczas dyskusji na temat działalności kół gospodyń wiejskich minister Czesław Siekierski podkreślił, że filozofia funkcjonowania całości tych kół jest taka, aby wszystkie koła gospodyń wiejskich były traktowane jednakowo i dostawały takie samo wsparcie.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!