Scroll Top
komin dach drzewa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze.
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze.
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad udrożnieniem programu Czyste Powietrze

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze.

To już kilkanaście tysięcy rodzin czekających na pieniądze, które obiecało im Państwo Polskie. Poprzednia władza nie zabezpieczyła finansowania na ten ważny program, stąd wstrzymanie wypłat środków przez NFOŚiGW.

W pierwszym tygodniu stycznia 2024 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska informacje o zaległościach wypłat dotacji z programu Czyste Powietrze.

W drugiej połowie poprzedniego roku przyjmowano do realizacji wnioski, nie mając na nie pokrycia finansowego. W połowie grudnia 2023 r. zatrzymane zostały wypłaty, z powodu wyczerpania pieniędzy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i funduszach wojewódzkich.

– Takie są skutki blokowania przez PiS funduszy z KPO i niewdrażania pozostałych programów unijnych. To brak wyobraźni i życie na kredyt. Rachunki za tę nieodpowiedzialną politykę płacą dziś Polacy – mówi Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

– Pracujemy intensywnie. PIS zostawił Polaków z problemem. Teraz my musimy go rozwiązać. Musimy ustalić kwestie prawne i znaleźć pieniądze. Każdego tygodnia NFOŚ nie wypłaca około 100 milionów złotych – podkreśla Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska.

W następnych dniach MKiS przekaże informacje o stanie prac nad udrożnieniem programu Czyste Powietrze.

Od kiedy nie są wypłacane dotacje?

Opóźnienia w wypłatach dotacji pojawiły się w pierwszej połowie grudnia.

Które wojewódzkie fundusze pierwsze przestały wypłacać dotacje?

Problem dotknął w pierwszej kolejności WFOŚiGW w Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu.

Czy wszystkie wojewódzkie fundusze zalegają z wypłatami i który ma największe zaległości?

We wszystkich WFOŚiGW występują ograniczenia wypłat dotacji.

Ile wniosków na ten moment czeka na zapłatę, a ile na rozpatrzenie?

Na rozpatrzenie czeka obecnie 23 000 wniosków.

Jaka jest średnia kwota na dotacje w programie Czyste Powietrze?

Średnia wartość dotacji wypłacanej na jedną umowę o dofinansowanie dla obecnie prowadzonego naboru (od 3 stycznia 2023 r.) wynosi 41 tys. zł.

 

Źródło informacji: MKiŚ; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!