Scroll Top
rzeka odra fot. Alicja z Pixabay

Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na rzece Odrze tworzą resorty: klimatu i środowiska, infrastruktury, przemysłu, aktywów państwowych, rolnictwa oraz spraw wewnętrznych, z udziałem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Fot. Alicja z Pixabay

Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na rzece Odrze tworzą resorty: klimatu i środowiska, infrastruktury, przemysłu, aktywów państwowych, rolnictwa oraz spraw wewnętrznych, z udziałem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Fot. Alicja z Pixabay

MKiŚ: Podsumowanie kolejnej narady międzyresortowego zespołu ds. Odry

2 lipca 2024 r. w siedzibie MKiŚ odbyło się kolejne posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. Odry.

Spotkanie prowadziła wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na rzece Odrze tworzą resorty: klimatu i środowiska, infrastruktury, przemysłu, aktywów państwowych, rolnictwa oraz spraw wewnętrznych, z udziałem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zespół pracuje w formule cotygodniowych narad, w trakcie których aktualizowane są rekomendacje dla wszystkich zaangażowanych jednostek.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na bieżąco monitoruje poziom zagrożenia i zanieczyszczeń w Odrze. Służby są w ciągłej gotowości.

W starorzeczach i zbiornikach Odry odnotowano zmniejszone liczebności złotej algi. Chociaż w starorzeczu w Januszkowicach nadal obowiązuje I stopnień zagrożenia.

Trwają analizy w sprawie inwestycji związanych z odsalaniem wód kopalnianych i zwiększeniem retencji.

Również 2 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z niemiecką minister środowiska Steffi Lemke w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Ważnym elementem rozmów była współpraca wokół Odry – zarówno odbudowy jej ekosystemu, jak i projektu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry po stronie polskiej.

Informacje rozszerzone

Resort klimatu i środowiska na bieżąco monitoruje sytuację na Odrze i innych rzekach oraz w Kanale Gliwickim w ramach przyjętej procedury monitoringu interwencyjnego.

Wyniki analiz przekazywane są podmiotom odpowiedzialnym za działania bieżące i kryzysowe na wodach, m.in. Wodom Polskim i nadzorującemu je Ministerstwu Infrastruktury, a także Ministerstwu Przemysłu, MSWiA, RCB oraz służbom wojewodów z 5 nadodrzańskich województw. Analizy dostępne są na portalu: gov.pl/odra.

Obecnie zagrożenie powstania toksycznych zakwitów złotej algi nie dotyczy samego nurtu rzeki Odry, ale przede wszystkim marin, kanałów, starorzeczy i zbiorników wodnych połączonych z rzeką.

Służby powadzą codzienne wizje w terenie, jak też odpowiednie sterowanie przepływami wód.

Zespół międzyresortowy od lutego 2024 roku, z inicjatywy MKiŚ, prowadzi prace związane z poprawą stanu ekologicznego w dorzeczu Odry.

Ministerstwo Przemysłu oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiły postępy w zakresie systemów odsalania, również w kontekście zamykania kopalń. Głównym punktem dyskusji na ten temat była decyzja o zamknięciu KWK Boberek do końca 2025 roku. W związku z czym nastąpi redukcja strumienia ładunku jak i objętości wód zasolonych trafiających do rzeki Kłodnicy (dopływ Odry).

Od początku czerwca 2024 r. toksyczne zakwity złotej algi spowodowały śnięcia ryb w wielu obszarach, w tym: w marinie w Nietkowie, marinie w Głogowie, starorzeczu w Głogowie, Starej Odrze w Krośnie Odrzańskim, zatokach, w m. Połęcko i Laski, zbiorniku w okolicach Bielinka oraz w jeziorze Dąbie. O ten ostatni punkt został rozszerzony monitoring interwencyjny prowadzony przez GIOŚ.

W ostatnich miesiącach bieżąca transgraniczna wymiana informacji uległa znacznej poprawie – co tydzień raporty o aktualnej sytuacji przesyłane są stronie niemieckiej, z kolei strona polska otrzymuje cotygodniowe raporty z kraju związkowego Brandenburgia.

Obecnie sytuacja na Odrze i w Kanale Gliwickim ustabilizowała się, ale nie można wykluczyć wzrostu liczebności złotej algi i pojawienia się kolejnych, punktowych epizodów śnięcia ryb.

 

Źródło informacji: MKiŚ; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!