Scroll Top
rodzina matka dziecko

Rośnie pomoc dla potrzebujących
Fot. Tim Kraaijvanger z Pixabay

Rośnie pomoc dla potrzebujących
Fot. Tim Kraaijvanger z Pixabay

MRiPS: Przyszłość to rodzina, przyszłość to Polska

Wsparcie dla rodzin od 2015 roku osiągnęło poziom blisko 310 mld zł. Sam program Rodzina 500+ to ponad 220 mld zł od czasu jego uruchomienia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje:

W centrum naszych działań od początku jest rodzina, są osoby starsze, osoby wymagające wsparcia. Przywróciliśmy godność pracy, inwestujemy w przyszłość kolejnych pokoleń. Bo wiemy, że przyszłość to Polska – mówiła podczas spotkania w Ostrowie Wielkopolskim minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Gdy w 2015 roku zaczęliśmy mówić o polityce prorodzinnej i programie Rodzina 500+, nasi polityczni przeciwnicy i sprzyjające im media podniosły raban. Przekonywali, że tymi pieniędzmi będziemy wspierać patologię, kobiety nie będą pracować, a państwa i tak na to nie stać, więc obiecujemy gruszki na wierzbie. Właśnie taki jest ich stosunek do Polaków, do polskich rodzin. Swój stosunek do seniorów pokazali podnosząc wiek emerytalny. My to naprawiliśmy, przywróciliśmy rodzinom godność – mówiła w niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny podczas spotkania podkreśliła, że wsparcie dla rodzin od 2015 roku osiągnęło poziom blisko 310 mld zł. Sam program Rodzina 500+ to ponad 220 mld zł od czasu jego uruchomienia.

Rodzice w domu i w pracy

Wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci to ważna część polityki społecznej państwa. Przykładowo mama rocznego dziecka, która chce wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, może liczyć na Rodzinny kapitał opiekuńczy (nawet 12 tys. zł na dziecko) albo dofinansowanie do opieki żłobkowej (do 400 zł miesięcznie na te dzieci, które nie otrzymują Kapitału). Może posłać dziecko do żłobka, który powstał dzięki środkom z programu Maluch+.

– W czasie naszych rządów ich liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrosła blisko 3-krotnie, z 84 tys. w 2015 r. do ok. 230 tys. obecnie. W tym roku dzięki środkom unijnym zwiększyliśmy budżet programu do 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki. W powiecie ostrowskim powstać może ponad 500 takich miejsc. Dzisiaj jest ich blisko 800 – wskazała minister Marlena Maląg.

Już 7 kwietnia br. wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej. To ogromne ułatwienie szczególnie dla rodziców najmłodszych dzieci, ale też mieszkańców mniejszych miasteczek i wsi czy opiekunów osób zależnych. Pracujemy też nad wdrożeniem dyrektywy rodzicielskiej.

Stabilnie na rynku pracy

Dla bezpieczeństwa rodzin nie bez znaczenia jest również sytuacja na rynku pracy. Polska w 2023 roku, mimo wielu miesięcy walki z pandemią, mimo toczącej się od ponad roku wojny za naszą wschodnią granicą, jest w lepszym położeniu niż przed ośmiu laty. Dzisiaj bezrobocie jest najniższe w historii, mimo nieznacznego wzrostu w styczniu br. – wzrostu typowego dla miesięcy zimowych.

– W Polsce to 5,5 proc. Wielkopolska jest tutaj absolutnym liderem z bezrobociem na poziomie 2,9 proc., czego serdecznie gratuluję. Wielomiliardowe wsparcie dla rynku pracy, dla przedsiębiorców, w czasie pandemii przyniosło owoce. W tym roku mamy także rekordowy wzrost płacy minimalnej, która od stycznia br. wynosi 3490 zł, a już w lipcu wzrośnie do 3600 zł. Dzisiaj rodziny naprawdę mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa – mówiła szefowa resortu rodziny.

Godna jesień życia

Polityka społeczna to także troska o osoby starsze i ich bezpieczeństwo – również finansowe. 1 marca br. najniższe emerytury i renty wzrosły do 1588,44 zł. W porównaniu do roku 2015 to wzrost o ponad 80 proc. Na tegoroczną waloryzację świadczeń przeznaczono rekordowe 44 mld zł. W kwietniu ruszają wypłaty 13. emerytur. Od 2019 r. to już 47,8 mld zł. Trwają również prace nad tym, by podobnie jak 13. emerytura – również czternastka była gwarantowana ustawą. W latach 2021-2022 w ramach 14. emerytury wypłacono łącznie 22,4 mld zł.

Rząd wspiera także aktywność seniorów poprzez programy Senior+ i Aktywni+, z których każdego roku korzysta kilkadziesiąt tysięcy seniorów z całej Polski. W latach 2015-2022 na terenie kraju utworzono blisko 1200 ośrodków wsparcia Senior+, które oferowały blisko 27 tys. miejsc wsparcia dziennego dla osób starszych. Łączne dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Senior+ wyniosło blisko 300 mln zł.

Z kolei w ramach dwóch edycji Programu Aktywni+ w latach 2021-2022 zrealizowano 630 projektów na łączną kwotę blisko 80 mln zł. Na realizację programów adresowanych do seniorów w 2023 roku przeznaczono ok. 70 mld zł.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

– Wspieramy wszystkich obywateli – rodziny, osoby starsze, wspieramy osoby z niepełnosprawnościami. To kompleksowe i systemowe działania. Znacząco zwiększyliśmy nakłady na ten cel – w tym roku będzie to 40 mld zł, w 2015 było to zaledwie 15,5 mld zł – wyliczała minister Maląg. Uruchomiono Fundusz Solidarnościowy, z którego finansowane są szczególnie ważne i postulowane przez środowisko programy zapewniające wsparcie asystentów osobistych, opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także finansujące tworzenie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych – ważnych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Z Funduszu Solidarnościowego finansowane jest także świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także renta socjalna. To rząd PiS zrównał rentę socjalną z minimalną emeryturą. Dzisiaj wynosi ona 1588,44 zł. Pod koniec rządów PO-PSL nie sięgała nawet połowy tej kwoty – wynosiła zaledwie 739,58 zł. Osoby pobierające rentę socjalną mają także prawo do 13. i 14. emerytury.

W 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wyniosło 1200 zł. Dziś to 2458 zł. To wzrost ponad dwukrotny.

Zlikwidowano także pułapkę rentową, systematycznie podwyższane jest również dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej To szereg działań, to konkretne narzędzia i programy wsparcia. To zmiana sposobu postrzegania niepełnosprawności. Zrozumienie, że przestrzeń publiczna musi być dostępna dla każdego, że likwidowanie barier to nasz absolutny obowiązek. Nie ma zgody na wykluczenie społeczne, nie ma zgody na lekceważenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego spotykamy się z przedstawicielami środowiska, regularnie – nie tylko w związku z protestami takimi jak trwający obecnie w Sejmie – podkreśliła szefowa MRiPS.

Polityka społeczna nie może wykluczać

Troska o bezpieczeństwo rodzin, a przede wszystkim kobiet, to również zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej i rozszerzenie kręgu osób podlegających ochronie. Polityka społeczna to także większe wsparcie dla ekonomii społecznej. To stworzenie Strategii demograficznej 2040 i dobre zmiany w pieczy zastępczej. To zapowiadany program mieszkaniowy gwarantujący dopłaty państwa do kredytów. To większe nakłady na ochronę zdrowia. W 2015 roku było to 77,2 mld zł, a planowane nakłady na rok 2023 r. to 159,6 mld zł, czyli ponad 6 proc. PKB. – Jesteśmy gwarantem ciągłości takiej polityki społecznej – polityki, która nie wyklucza nikogo i zawsze ma na celu dobro drugiego człowieka, dobro najsłabszych – podsumowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródło informacji: MRiPS; PAP Media Room;

Posty powiązane

error: Content is protected !!