Scroll Top
linie energetyczne OZE

435 mln zł trafi na OZE
Fot. Sławomir z Pixabay

435 mln zł trafi na OZE
Fot. Sławomir z Pixabay

MRiT: Miliony do wzięcia dla społeczności energetycznych

Rusza nabór z KPO dla społeczności energetycznych.

– Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Rusza nabór w ramach I części wsparcia dla społeczności energetycznych z KPO. Budżet programu, który dziś wystartował to ok. 435 mln zł. W poszczególnych działaniach mogą wziąć udział klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

– Jeszcze niedawno tradycyjnie scentralizowana sieć elektroenergetyczna była oparta głównie na konwencjonalnych dużych elektrowniach, zaopatrujących w energię cały obszar kraju. Energia elektryczna docierała do dużych i mniejszych miast, zakładów przemysłowych i naszych domów. Wraz z postępem technologicznym, wynikającym głównie z polityki klimatycznej, rośnie znaczenie lokalnych mocy wytwórczych, opartych na odnawialnych źródłach energii. Pełen potencjał lokalnych wytwórców OZE jest najlepiej wykorzystywany w ramach społeczności energetycznych. Choć ich działalność przynosi wiele korzyści, to w Polsce nie powstają one nadal w wystarczająco szybkim tempie – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W celu ich szybszego rozwoju Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchamia dofinansowanie na działania przedinwestycyjne i inwestycyjne.

Dwa etapy naboru

W poszczególnych działaniach mogą wziąć udział klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz JST. Z wyjątkiem spółdzielni energetycznych część przedinwestycyjna jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich skupia się na opracowaniu koncepcji rozwoju. Drugi zakłada wsparcie dalszych działań związanych z rozwojem społeczności i przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Rozwinięte klastry energii mogą od razu startować od drugiego etapu. Dla spółdzielni energetycznych przewidziano wsparcie w ramach jednego, całościowego etapu.

W części inwestycyjnej klastry energii i spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o finansowania w jednym z kilku kierunków związanych z realizacją konkretnych projektów.

W ramach I części (przed inwestycyjnej) przewidziane jest wsparcie 139 podmiotów, przewidziany budżet wyniesie 187 mln zł (natomiast budżet całego programu to ok. 435 mln zł). Maksymalny poziom wsparcia to 95% wartości projektów.

Wnioski mogą składać

  • klastry energii,
  • spółdzielnie energetyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego, które nie są członkiem ani koordynatorem istniejącego klastra energii lub członkiem spółdzielni energetycznej bądź obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą w ramach I części:

  • dla klastrów energii – 1,55 mln zł,
  • JST – 1,4 mln zł;
  • dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł.

Składanie wniosków:

Wnioski będzie można składać od 19 września br. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę.

Nabór jest pierwszą częścią Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE, realizowanej przez społeczności energetyczne. Budżet tej części wynosi 187 mln zł, a całe wsparcie przewidziane programem to blisko 435 mln zł (finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE. Więcej o obecnym naborze oraz całej inwestycji można znaleźć na stronie.

 

Źródło informacji: MRiT; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!