Scroll Top
mapa komputer

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) powstanie do 31 grudnia 2024 roku.
Fot. Firmbee z Pixabay

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) powstanie do 31 grudnia 2024 roku.
Fot. Firmbee z Pixabay

MRiT: Więcej czasu na zmiany w ZSIN

Rada Ministrów wydała rozporządzenie wydłużające o rok termin dostosowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach do obowiązujących przepisów prawa.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, przedłożone przez ministra rozwoju i technologii.

Przewiduje ono, że Główny Geodeta Kraju powinien dostosować do przepisów prawa zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) do 31 grudnia 2024 roku. Oznacza to wydłużenie obecnego okresu przejściowego o 12 miesięcy.

– System ZSIN ma zwiększyć efektywność pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami. Zautomatyzowana wymiana danych między rejestrami publicznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej to kolejny krok na drodze do zwiększenia stopnia cyfryzacji administracji publicznej – informuje minister rozwoju i technologii Marlena Maląg.

System ZSIN przyczynia się do zwiększenia oferowanego wachlarza usług realizowanych przez administrację publiczną, jak również usprawnia procesy przez nią realizowane.

Budowa sprawnego i nowoczesnego zbioru danych o nieruchomościach służy pełniejszej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. Dodatkowo uściślenie i ujednolicenie prowadzenia systemu informacji o nieruchomościach wpływa pozytywnie na ekonomizację planowania przestrzennego i istotne wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie lokalnym. Spójne i kompletne dane o nieruchomościach w jednym centralnym repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), przyczyniają się do zapewnienia wiarygodności rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości. Nieruchomości są istotnym składnikiem kapitału. W wyniku rozbudowy ZSIN ułatwiony zostanie dostęp do informacji, zawartych w rejestrach publicznych, dotyczących nieruchomościach, oraz nastąpi poprawa aktualności tych informacji na poziomie centralnym.

 

Źródło informacji: MRiT; PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!