Scroll Top
żubr Fot. Maria z Pixabay

– Granica jest bezpieczna, Podlasie jest bezpieczne, Polska jest bezpieczna. Warto tu przyjeżdżać. Mieszkańcy regionu czekają na wsparcie rodaków. Warto tutaj przyjeżdżać, jest naprawdę spokojnie.
Fot. Maria z Pixabay

– Granica jest bezpieczna, Podlasie jest bezpieczne, Polska jest bezpieczna. Warto tu przyjeżdżać. Mieszkańcy regionu czekają na wsparcie rodaków. Warto tutaj przyjeżdżać, jest naprawdę spokojnie.
Fot. Maria z Pixabay

MSWiA: Podsumowanie 3 tygodni funkcjonowania strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej

W piątek, 5 lipca br., w Dubiczach Cerkiewnych odbyła się konferencja prasowa podsumowująca funkcjonowanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią.

W wydarzeniu wzięli udział: wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński oraz przedstawicielki Straży Granicznej, Policji oraz Wojska Polskiego.

– Ponad trzy tygodnie temu wprowadzono strefę buforową. Chcemy dzisiaj przedstawić wszystkim Polakom, jak ta strefa działała do tej pory, jak działa i jak działać będzie – powiedział rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. Podkreślił również, że państwo dokłada wszelkich starań, aby granica z Białorusią była bezpieczna. Zaprosił turystów do odwiedzania Podlasia i wspierania w ten sposób lokalnych przedsiębiorców. – Granica jest bezpieczna, Podlasie jest bezpieczne, Polska jest bezpieczna. Warto tu przyjeżdżać. Mieszkańcy regionu czekają na wsparcie rodaków. Warto tutaj przyjeżdżać, jest naprawdę spokojnie – zachęcał.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przypomniał, że wprowadzenie strefy buforowej poprzedziły konsultacje społeczne, które odbywały się 5 i 6 czerwca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmowy prowadzono również z samorządowcami oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców i Białowieskiego Parku Narodowego. W rozmowach uczestniczyły także Polska Akademia Nauk oraz stacja badawcza w Białowieży. Wojewoda poinformował także, że z punktu widzenia mieszkańców i samorządowców strefa buforowa nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, bo omija miejscowości i szlaki turystyczne.

– Dzięki działaniom Straży Granicznej, Policji, wojska, a także innych instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo granic, województwo podlaskie jest bezpieczne – zaznaczył.

Działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że po wprowadzeniu strefy buforowej spadła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Podczas obowiązywania strefy buforowej SG odnotowała 1700 takich prób. Natomiast 3 tygodnie przed wprowadzeniem tych ograniczeń było 3900 prób. – Wyraźnie widać, że jest to spadek o ponad 50 proc. – argumentowała. Mjr SG Katarzyna Zdanowicz przekazała też, że zmniejszyła się liczba organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. Od początku działania strefy aresztowano czternaście osób zaangażowanych w ten proceder. Poinformowała również, że od 13 czerwca br. wydano 68 zgód na dostęp do strefy, a 51 z nich dotyczyło mediów. Rzeczniczka podlaskiej SG odniosła się również do wzmocnienia bariery na granicy polsko-białoruskiej. Poinformowała, że w piątek, 5 lipca br. została podpisana umowa na modernizację bariery elektronicznej.

Zaangażowanie Policji

Natomiast podkom. Marta Rodzik z Policji poinformowała, że na terenie województwa podlaskiego przy granicy z Białorusią zadania realizuje obecnie 361 policjantów. Są to funkcjonariusze głównie z oddziału prewencji, ale także z ruchu drogowego. Od początku działań Policji na granicy służbę pełniło blisko 1700 policjantów. Funkcjonariusze przeprowadzili także 64 szkolenia, w których udział wzięli funkcjonariusze SG i żołnierze. Były to szkolenia z zakresu działań pododdziałów zwartych. Policjanci 38 razy interweniowali bezpośrednio przy pasie granicznym, w tym 10 razy od momentu wprowadzenia strefy buforowej. Uszkodzonych zostało dotąd 10 pojazdów policyjnych, w tym 2 pojazdy od momentu wprowadzenia tej strefy. Żaden z policjantów nie został ranny. W tym tygodniu była tylko jedna interwencja policjantów, gdzie udzielono wsparcia Straży Granicznej i wojsku. – Liczba interwencji, w których biorą udział policjanci, systematycznie maleje – przekazała podkom. Marta Rodzik.

Wsparcie ze strony Wojska Polskiego

Mjr Magdalena Kosińska z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego przedstawiła informację o zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego. Wojskowi od początku kryzysu biorą udział w działaniach przy granicy z Białorusią. Obecnie służbę pełni tutaj 6 tys. żołnierzy. Wykonano ponad 11 tys. patroli pieszych oraz prawie 3 tys. patroli mobilnych. Wojsko ma też przygotowane grupy szybkiego reagowania, które w każdej chwili są w gotowości, aby udzielić wsparcia Straży Granicznej i Policji. W działaniach uczestniczą żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów specjalnych. – Nasze działania zmierzają do tego, żeby region był bezpieczny – podsumowała mjr Magdalena Kosińska.

 

Źródło informacji: MSWiA; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!