Scroll Top
pole tulipanów

Na każde 1000 osób 38 przebywa za granicą
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Na każde 1000 osób 38 przebywa za granicą
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Na każde 1000 osób 38 przebywa za granicą

GUS przedstawił wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w zakresie liczby ludności przebywającej czasowo za granicą oraz liczby imigrantów przebywających czasowo w Polsce.

W momencie spisu w Polsce przebywało czasowo 1 433 779 imigrantów, większość imigrantów mieszka w miastach (73,1%).

Niemal tyle samo osób przebywało poza granicami Polski – 1 447 3861 osób mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce przebywało czasowo poza krajem. Oznacza to, że średnio na każde 1000 mieszkańców Polski przypadało 38 osób przebywających czasowo za granicą – wyliczył GUS.

Prawie 92% emigrantów (1 326 100 osób) stanowili emigranci długookresowi, którzy przebywali za granicą 12 miesięcy lub dłużej. Pozostałe 8% (121 286 osób) to emigranci krótkookresowi, czyli osoby przebywające za granicą do 12 miesięcy.

61 proc. osób przebywających czasowo za granicą pochodziło z miast.

Najczęściej wybieranym krajem emigracji czasowej była Wielka Brytania, gdzie przebywało w dniu spisu 374 612 osób, tj. 25,9% wszystkich polskich emigrantów. Na drugim miejscu wśród kierunków emigracji znalazły się Niemcy – 22,1%. Emigracja do tych dwóch krajów stanowiła blisko połowę wszystkich emigracji czasowych według danych z NSP 2021. Znacząca liczba Polaków przebywała również w Holandii (6,7%), Stanach Zjednoczonych (5,4%), Irlandii (3,9%) oraz Norwegii (3,4%) – podał GUS.

Czytaj też:

Migranci potrzebni w rolnictwie

Posty powiązane

error: Content is protected !!