Scroll Top
uczeń Fot. алексей z Pixabay

W roku szkolnym 2023/24 do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży na wsi uczęszczało 35,8% uczniów, a w miastach – 64,2%.
Fot. алексей z Pixabay

W roku szkolnym 2023/24 do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży na wsi uczęszczało 35,8% uczniów, a w miastach – 64,2%.
Fot. алексей z Pixabay

Na wsi więcej szkół, ale mniej uczniów

Liczebność oddziałów na wsi to ogromna zaleta kształcenia się w wiejskiej szkole podstawowej.

Średnia liczba uczniów w oddziale w szkole wiejskiej wyniosła 15, podczas gdy w miastach oddział liczył 21 uczniów – podaje GUS w opracowaniu wstępnym badania Edukacja w roku szkolnym 2023/2024.

W roku szkolnym 2023/24 do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży na wsi uczęszczało 35,8% uczniów, a w miastach – 64,2%.

W Polsce działało 14 tys. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, z tego 5,9 tys. w miastach i 8,1 tys. na wsi. W szkołach funkcjonujących w miastach uczyło się 1,9 mln uczniów, a na wsi 1,1 mln.

Szkół i uczniów ubywa – szkół było mniej o  74, a uczniów o 115,4 tys. niż w poprzednim roku szkolnym.

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez organy należące do sektora publicznego stanowiły 88,7% wszystkich placówek (w miastach – 81,1%, na wsi – 94,2%). Najliczniejszą grupę (84,0%) stanowiły szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (w miastach – 78,0%, a na wsi – 88,5% – wyliczył GUS.

Wychowanie przedszkolne

Tu sytuacja wygląda odmiennie. Wieś wciąż ma znacznie mniej tego typu placówek.

W roku szkolnym 2023/24 spośród ogólnej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 66,0% uczęszczało do placówek w miastach.

Edukacja przedszkolna jest realizowana w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

W roku szkolnym 2023/24 w Polsce działało 22,5 tys. placówek wychowania przedszkolnego (identycznie jak przed rokiem), do których uczęszczało 1512,0 tys. dzieci (o 22,2 tys. mniej).

W omawianym roku szkolnym w Polsce 961 na 1000 dzieci w wieku 3-6  lat uczestniczyło w różnych formach wychowania przedszkolnego (rok wcześniej 949). Współczynnik skolaryzacji netto dla wychowania przedszkolnego w miastach wyniósł 115,6%, a na wsi 72,5%.

Na wsi jest o ok. połowę mniej przedszkoli niż w miastach, uczęszcza do nich ok. 25 proc. dzieci (w miastach ok. 75 proc.). Na wsi dominują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (uczęszcza do nich niemal tyle dzieci, co w miastach do przedszkoli) i zespoły wychowania przedszkolnego (te mają ponad 90 proc. dzieci na wsi).

W roku szkolnym 2023/24 w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych kształciło się 6,7 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 17,8% ludności kraju – podaje GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!