Scroll Top
ręce starość

Po epidemii w 2022 r. trwanie życia ponownie wzrosło.
Fot. Sabine van Erp z Pixabay

Po epidemii w 2022 r. trwanie życia ponownie wzrosło.
Fot. Sabine van Erp z Pixabay

Najdłużej żyją kobiety na wsi

W 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 73,7 roku i było o 0,7 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81 lat i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi.

Po epidemii w 2022 r.  trwanie życia wzrosło (w porównaniu do 2021 r. o 1,7 roku dla mężczyzn i 1,4 dla kobiet). Należy jednak podkreślić, iż dla obu płci jest ciągle niższe o 0,7 r. niż było w 2019 r. – podaje GUS.

Zdecydowanie najdłużej żyją kobiety na wsi – i to tej na wschodzie kraju. W 2022 r. najdłuższym trwaniem życia, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, charakteryzował się makroregion wschodni – odpowiednio 73,9 oraz 82,2 roku – wyliczył GUS.

W miastach mężczyźni żyją przeciętnie dłużej niż na wsi – tylko w makroregionie południowym przeciętne trwanie życia mężczyzn w miastach jest krótsze niż na wsi (o 0,6 roku). W przypadku kobiet w dwóch makroregionach trwanie życia jest wyższe wśród mieszkanek wsi, a w pięciu – w miastach.

W 2021 r. za blisko 60% wszystkich zgonów były odpowiedzialne choroby układu krążenia, nowotwory oraz choroby układu oddechowego.

GUS podkreśla, że wydłużanie się przeciętnego trwania życia zostało gwałtownie zahamowane przez skutki wywołane pandemią SARS-CoV-2, a poza płcią i miejscem zamieszkania, czynnikami różnicującymi długość trwania życia są m.in.: wykształcenie czy status społeczno-ekonomiczny.

Niepokojący jest wyraźny wzrost liczby osób otyłych – w 2019 r. procent osób z BMI powyżej normy  wyniósł 56,89, zaś prognoza wskazuje, iż w 2025 r. 30,3% mężczyzn i 25,9% kobiet powyżej 20 r.ż. w Polsce będzie otyłych. Istotnym czynnikiem może być również zanieczyszczenie powietrza oraz związany z nim wzrost zachorowalności.

Posty powiązane

error: Content is protected !!