Scroll Top
fotowoltaika płot ciągnik

Fot. Corab

Fot. Corab

Największa inwestycja w dziedzinie agrowoltaiki

Corab S.A. i Kelfield rozwiną projekty agrowoltaiczne o mocy ponad 1 GW.

Corab S.A. i Kelfield podpisały list intencyjny, na podstawie którego wybudują elektrownie agrowoltaiczne o docelowej łącznej mocy ponad 1 GW. W pierwszej kolejności powstaną wolnostojące konstrukcje pionowe na łąkach i pastwiskach zlokalizowanych w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Szacowana wartość zastosowanych w ramach projektu komponentów wyniesie ok. 300 mln zł. Będzie to największa inwestycja w dziedzinie agrowoltaiki zrealizowana dotychczas w Polsce.

Monachium, 16 czerwca, 2023 roku – podczas targów Intersolar Europe 2023, Corab S.A. i Kelfield podpisały list intencyjny, na podstawie którego spółki wspólnie rozwiną projekty agrowoltaiczne o docelowej łącznej mocy ponad 1 GW. Corab wniesie do współpracy swój know-how i rozwiązania technologiczne dedykowane segmentowi Agro-PV, a Kelfield odpowiedzialny będzie za prace inżynieryjne oraz obsługę procesu inwestycyjnego, w tym pozyskanie inwestorów i niezbędnych pozwoleń. Będzie to największa inwestycja w dziedzinie agrowoltaiki na polskim rynku. Wartość samych komponentów zastosowanych przy jej realizacji szacowana jest na ok. 300 mln złotych.

Projekt o docelowej łącznej mocy 1 GW wykorzystywać będzie konstrukcje pionowe Corab System WS-A10 w kształcie płotu lub ogrodzenia. Instalacje zlokalizowane zostaną na gruntach rolnych bardzo trudnych lub nienadających się do uprawy, funkcjonujących jako łąki i pastwiska. Wolnostojące systemy agrowoltaiczne tego typu zajmują około 1% powierzchni pola, dlatego sprawdzą się nawet w niewielkim gospodarstwie rolnym. Pozostały obszar można użytkować zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem.

– Cieszymy się, że wspólnie z Kelfield otworzymy polski rynek na agrowoltaikę, a rozwiązania Corab z tego segmentu, które do tej pory eksportowaliśmy na Zachód, zostaną zaimplementowane także w naszym kraju – powiedział Piotr Markowski, prezes zarządu Corab S.A. – Liczymy na to, że w ślad za pierwszym gigawatowym projektem pójdą kolejne, które pozwolą na wykorzystanie potencjału tej technologii również w przypadku klasycznych upraw rolnych, których mamy w naszym kraju bardzo dużo. Wymagać to będzie jednak wprowadzenia kilku zmian w prawie koniecznych, aby tego typu działalność była w Polsce zarówno możliwa, jak i opłacalna – dodał Piotr Markowski.

– Projekt planujemy rozpocząć na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, i właśnie tam poszukujemy inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności agrowoltaicznej, oferującej rolnikom możliwość połączenia rolnictwa z produkcją energii – powiedział Hendrik Von Wieding, prezes zarządu Kelfield. – Agrowoltaika nie tylko zapewnia dodatkowy dochód, ale też przyczynia się do poprawy stanu środowiska, dlatego wierzymy, że nasze działania są wyjątkową szansą rozwojową zarówno dla polskich rolników, jak i całych regionów – dodał Hendrik Von Wieding.

Agrowoltaika to działalność dualna, polegającą na wykorzystaniu jednego obszaru ziemi do produkcji rolnej jako głównego zastosowania i do produkcji energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznej jako zastosowania dodatkowego. Co istotne, w odróżnieniu od klasycznych instalacji PV lokalizacja systemów agrowoltaicznych nie prowadzi do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Tego typu działalność wiąże się z wieloma korzyściami dla rolników. Umożliwia autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej, a przez to znaczne obniżenie kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz zwiększenie konkurencyjności oferowanych produktów. Może także stanowić dodatkowe źródło przychodów. Dodatkowo instalacje agrowoltaiczne chronią uprawy przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak: upały, grad, wichury czy nawałnice. Jako źródła rozproszone wzmacniają także bezpośrednio lokalne, a pośrednio krajowe bezpieczeństwo energetyczne. Ze względu na powyższe zalety technologia ta rozwija się na świecie w sposób dynamiczny m.in. w USA, Francji, Japonii, Chinach czy Korei.

Na polskim rynku, z uwagi na brak odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, agrowoltaika nie może jeszcze rozwinąć pełnego potencjału. Jest on jednak niezaprzeczalny – Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem udziału powierzchni rolnej. Aby to nastąpiło konieczne byłoby uwzględnienie podwójnego przeznaczenia gruntu w warunkach zabudowy i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie braku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w celu prowadzenia na nim działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, oraz utrzymanie dopłat bezpośrednich w przypadku prowadzenia tego typu działalności, co wynika wprost z regulacji unijnych.

Corab S.A. produkuje wysokiej jakości systemy fotowoltaiczne oraz oferuje kompleksowe rozwiązania renomowanych producentów z branży OZE – zarówno dla komercyjnych instalacji PV, jak i dla klientów indywidualnych (prosumentów). Spółka od ponad 30 lat doskonali swoje kompetencje w zakresie produkcji ze stali i aluminium oraz rozwija produkcję urządzeń związanych z energią odnawialną. Corab S.A. jest wiodącą europejską firmą wytwarzającą wysokiej jakości konstrukcje PV oraz dystrybutorem zaawansowanych rozwiązań fotowoltaicznych. Profesjonaliści mogą korzystać z szerokiej oferty produktowej, ale również zyskać dzięki sprawnej logistyce, wsparciu klienta, ofercie szkoleniowej oraz pełnej obsłudze posprzedażowej. Inwestorzy oraz klienci, którzy szukają wykonawców fotowoltaiki, mogą skorzystać z współpracy w ramach Corab Partner. To sieć najlepszych firm instalatorskich w całej Polsce.

Corab S.A. należy do największej polskiej grupy kapitałowej (wraz z takimi markami jak Cersanit czy Komfort), co podkreśla stabilność i wiarygodność firmy.

 

Źródło informacji: Corab; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!