Scroll Top
banknoty euro

Polityka spójności jest źródłem finansowania rozwoju regionalnego
Fot. moerschy z Pixabay

Polityka spójności jest źródłem finansowania rozwoju regionalnego
Fot. moerschy z Pixabay

Nieformalna konferencja ministrów ds. spójności w Bratysławie

Podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. spójności z ośmiu państw UE w Bratysławie dyskutowano m.in. o przyszłości polityki spójności oraz o włączeniu się w zainicjowaną przez KE dyskusję po publikacji sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE – poinformowało dziś MFiPR.

Podczas posiedzenia Polskę reprezentował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas spotkania w Bratysławie ministrowie rozmawiali o aktualnych wyzwaniach jakie stoją przed polityką spójności, m.in. o wzmocnieniu podejścia zorientowanego terytorialnie w celu lepszej realizacji jej celów w przyszłości oraz priorytetów związanych z cyfryzacją i zieloną transformacją, w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

– Podejście zorientowane terytorialnie powinno być kluczowym wyznacznikiem dla przyszłej polityki spójności. Aby odpowiadać na nowe wyzwania, potrzebujemy rozwiązań szytych na miarę – mówił minister Grzegorz Puda.

Ministrowie ds. spójności dyskutowali o 8. raporcie kohezyjnym dotyczącym przyszłości polityki spójności UE. Polska zaznaczyła podczas spotkania, że kluczem do powodzenia działań UE jest także elastyczność.

– Jesteśmy przekonani, że polityka spójności powinna przede wszystkim dążyć do wypełniania swoich zadań traktatowych. Dla realizacji tego celu potrzebna jest pewna doza  elastyczności – podkreślił szef MFiPR.

Minister Puda dodał, że Polska nie jest zwolennikiem koncentracji tematycznej wsparcia UE dla każdego z regionów, za rygorystycznymi limitami i za wyznaczaniem z góry jakie inwestycje mają być finansowane.

– Uważamy, że jedynie otwarte, elastyczne i zorientowane terytorialnie podejście może nam pomóc efektywnie odpowiadać na liczne, bezprecedensowe wyzwania – powiedział.

Nieformalne spotkanie unijnych ministrów ds. polityki spójności zostało zorganizowane przez słowackiego ministra inwestycji, rozwoju regionalnego i informatyzacji. W spotkaniu wzięły udział delegacje Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii (ze względu na nadchodzącą prezydencję). W spotkaniu uczestniczyła również unijna Elisa Ferreira, komisarz UE ds. spójności i reform oraz prof. Andrés Rodriguez-Pose, przewodniczący powołanej przez KE grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. przyszłości polityki spójności (HLG).

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!