Scroll Top
Skarszewy plac zabawNiewielkie Skarszewy dwa wielkie projekty

Do niewielkiego pomorskiego miasta Skarszewy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 trafiło 21 mln zł.

Dzięki regionalnemu i unijnemu wsparciu powstało Lokalne Centrum Usług Społecznych, zrewitalizowano Stare Miasto i otoczenie dworca kolejowego.

Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Integracja Na Plus, miał na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania i sąsiedzkich, asystenckich oraz do miejsc opieki wytchnieniowej. W efekcie z Lokalnego Centrum Usług Społecznych mogą korzystać osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo, w ramach projektu przebudowano i wyremontowano jeden z budynków na potrzeby mieszkań pomocy wspomaganych, a dla Centrum zakupiono i wyposażono mikrobus.

Łączna wartość tego projektu to ponad 5,2 mln zł, w tym ponad 4,5 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych.

Rewitalizacja, objęta drugim z projektów, objęła obszar Starego Miasta oraz okolice nieczynnego dworca kolejowego, gdzie wyremontowano budynki mieszkalne, przebudowano ulice i zmodernizowano infrastrukturę podziemną. Prace objęły też utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa. W jednym z odnowionych obiektów powstało Centrum Wspierania Rodziny, które prowadzi także usługi asystenckie i opiekuńcze skierowane w szczególności do seniorów i osób niepełnosprawnych.

Ten projekt pochłonął łącznie ponad 15,5 mln zł; połowa środków to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorza 2014-2020.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!